Binnenkort op de agenda

Openbare meningsvormende sessies op de Politieke Woensdag

 Agenda’s zijn altijd voorlopig! Tot 12 dagen van tevoren is er slechts sprake van een doorkijk. Daarna is er sprake van voorlopige vaststelling door agendacommissie. Tot het laatste moment kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, blijf daarom deze website in de gaten houden! Dit overzicht zal geregeld worden aangepast.

In dit overzicht worden Politiek Vragenuur en Raadsvergadering niet meegenomen.

voor Politiek Vragenuur zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politiek-Vragenuur/Komende-vergaderingen/

voor Raadsvergaderingen zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/Komende-vergaderingen/

voor de Lange Termijn Agenda (planning) zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/langetermijnagenda/


 * met ctrl + F kunt u zoeken naar een woord op de pagina

Onderwerp

 

Vorm

Datum

Tijdstip

Locatie

Link

Document

Verkenning alternatieve inzet middelen bijzondere bijstand energie voor studenten (wensen en bedenkingen)

Meningsvormend met inspraak

29 maart 2023

16.30

Raadzaal

Link

link

Adviescommissie voor de Sport herbenoemen leden

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Lidmaatschap vereniging Boumakring (wensen en bedenkingen)

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Vaststelling bestemmingsplan Tracé Ring Zuid

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Vaststelling Controleverordening 2023

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Vaststellen Gebiedsvisie en reactienota Helpman-Noord

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Slecht weer voorziening Bevrijdingsfestival Groningen 2023

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Decembercirculaire gemeentefonds 2022

Conform met inspraak

29 maart 2023

16.30

Oude Raadzaal

Link

link

Initiatiefvoorstel Waardig ouder worden (CDA) + preadvies

Meningsvormend met inspraak

29 maart 2023

17.00

Oude Raadzaal

Link

linklink

Voorontwerp wijziging omgevingsplan en MER (Milieu Effect Rapport) Stadshavens

Meningsvormend met inspraak

29 maart 2023

19.00

Oude Raadzaal

Link

link

Geluidsnormen grootschalige evenementen buiten

Meningsvormend met inspraak

29 maart 2023

21.00

Oude Raadzaal

Link