Binnenkort op de agenda

Openbare meningsvormende sessies op de Politieke Woensdag

 Agenda’s zijn altijd voorlopig! Tot 12 dagen van tevoren is er slechts sprake van een doorkijk. Daarna is er sprake van voorlopige vaststelling door agendacommissie. Tot het laatste moment kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, blijf daarom deze website in de gaten houden! Dit overzicht zal geregeld worden aangepast.

In dit overzicht worden Politiek Vragenuur en Raadsvergadering niet meegenomen.

voor Politiek Vragenuur zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politiek-Vragenuur/Komende-vergaderingen/

voor Raadsvergaderingen zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/Komende-vergaderingen/

voor de Lange Termijn Agenda (planning) zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/langetermijnagenda/


 * met ctrl + F kunt u zoeken naar een woord op de pagina

 

Onderwerp

 

Vorm

Datum

Tijdstip

Locatie

Link naar vergadering

Verordening afvoer hemelwater en grondwater (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

6-12-‘23

16.30 uur

 Raadzaal

Link

 

Bindend adviesrecht en verplichte participatie + Technische wijzigingen verordeningen vanwege Omgevingswet (raadsvoorstellen 15-11-23) + Beantwoording moties Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (collegebrief)

Meningsvormend met inspraak

6-12-‘23

18.30 uur

Oude Raadzaal

 

Link

 

 

Regelingenwoud (wensen & bedenkingen) (collegebrief 4-10-23)

Meningsvormend met inspraak

6-12-‘23

18.30 uur

Raadzaal

Link

 

Rekenkameronderzoek naar inkoop jeugdhulp RIGG (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

6-12-‘23

21.00 uur

Raadzaal

  Link

 

 

Bouwoffensief 2.0 (collegebrief)

Meningsvormend met inspraak

6-12-‘23

21.00 uur

Oude Raadzaal

Link

 

Financiële Verordening gemeente Groningen 2023 (raadsvoorstel)
Floresplein Kloppend Hart (raadsvoorstel)
Uitvoeringskrediet voor het verkeersveiliger maken Vestdijklaan (raadsvoorstel)
Nota lokale publieke media-instelling gemeente Groningen 2024-2028 (raadsvoorstel)
Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2024 (raadsvoorstel)
Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (raadsvoorstel)
Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2023 (raadsvoorstel)
Wijziging van de Verordening doelgroepen woningbouw Groningen 2020 (raadsvoorstel)
Aanvullend Uitvoeringskrediet verplaatsing 't Pannekoekschip (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

16.30 uur

Raadzaal

Link

 

Kredietaanvraag aanpassing wettelijke ventilatienorm gymzalen (raadsvoorstel)
Voorstellen (Co)investeringsfonds 2024 (raadsvoorstel)
Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2024 (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

16.30 uur

Raadzaal

 

 

Link

 

 

Uitvoering Noodpakket Energiekosten 3.3 mkb (raadsvoorstel)
Aanpassing kader meerjarige projecten (raadsvoorstel)
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 (nov 23) (raadsvoorstel)
Vaststelling bestemmingsplan Middenweg 15-17-19 (raadsvoorstel)
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor (raadsvoorstel)
Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2023 (raadsvoorstel)
Wijkvernieuwing De Hoogte - herinrichting Johan de Wittstraat (raadsvoorstel)
Correctie Verordening precariobelasting 2024 (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

16.30 uur

Raadzaal

Link

 

Actualisatie Fonds Energietransitie Q4 2023 (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

18.30 uur

Raadzaal

Link

 

Plan Schuldhulpverlening gemeente Groningen 2024-2028 (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

18.30 uur

Oude Raadzaal

Link

 

Oprichten Gemeentelijk Energiebedrijf Holding B.V. (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

19.30 uur

Raadzaal

Link

 

Lokaal Plan van Aanpak 2024 versterkingsopgave gemeente Groningen (raadsvoorstel)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

21.00 uur

Raadzaal

Link

 

Aanbesteding voor het reclamedragend straatmeubilair (collegebrief)

Meningsvormend met inspraak

13-12-‘23

21.00 uur

Oude Raadzaal

Link