collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Proces cultuurnota 2025-2028 1 document

Voortgangsrapportage 2023-II 3 documenten

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2023-2024 (wensen & bedenkingen) 1 document

Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2023 en 2024 1 document

Toekomstgericht werken 1 document

Urban Sports Agenda 2 documenten

Voortgang Herstelprogramma Onderwijs gemeente Groningen De tijd zal het leren najaar 2023 2 documenten

Beheermaatregelen n.a.v. uitkomsten inspectie essentaksterfte 2022-2023 1 document

Ontwerp-afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2024 1 document

Reactie motie Borging dierenwelzijn 2 documenten

Halfjaarrapportage klachten 2023 2 documenten

Vervolg indicatoren begroting 2024 n.a.v. voorjaarsdebat 1 document

Slechtweervoorziening Bevrijdingsfestival Groningen 2023 1 document

Participatieplan Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek gebiedsgerichte ontsluiting Westflank 3 documenten

Regelingenwoud (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland 2 documenten

Prognose kleinschalige zonneparken en onderzoek zonnecarports 2 documenten

Beleidsregel Integriteit Vastgoed 2023 1 document

Beantwoording moties Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 3 documenten

Update voortgang Beschermd Wonen Groningen 1 document

Beantwoording motie Baby you're a firework 2 documenten

Maatschappelijk Akkoord, Sociale Inclusie in het onderwijs 1 document