Overige ingekomen stukken

13 oktober (Overige ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 oktober 2021)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (25)

(1 - 20 van 25 documenten)

Nr. 14 Inspraaknotitie Evaluatie Kapbeleid Groningen door Boomwachters Groningen

Overig ingekomen stuk
Nr. 14 Inspraaknotitie Evaluatie Kapbeleid Groningen door Boomwachters Groningen PDF, 208,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 bij nr. 14 Brief aan B&W inz Bekendmaking kapvergunning vanaf 1 juli 2021 digitaal - Boomwachters Groningen

Overig ingekomen stuk
Bijlage 1 bij nr. 14 Brief aan B&W inz Bekendmaking kapvergunning vanaf 1 juli 2021 digitaal - Boomwachters Groningen PDF, 293,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 bij nr. 14 Afhandeling klacht zaaknummer 269437-2021 - Bekendmaking kapvergunningen

Overig ingekomen stuk
Bijlage 2 bij nr. 14 Afhandeling klacht zaaknummer 269437-2021 - Bekendmaking kapvergunningen PDF, 115,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 15 Van Ketwich Verschuurlaan, relatie bouwplannen en doorstroming fietsverkeer - Fietsersbond Groningen

Overig ingekomen stuk
Nr. 15 Van Ketwich Verschuurlaan, relatie bouwplannen en doorstroming fietsverkeer - Fietsersbond Groningen PDF, 651,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 16 Brief tbv vergadering 22 september Skaeve Huse - Dorpsvereniging Scharmer

Overig ingekomen stuk
Nr. 16 Brief tbv vergadering 22 september Skaeve Huse - Dorpsvereniging Scharmer PDF, 68,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 22 Gemeente Midden - Groningen - Wethouder Jongman en wethouder van der Schaaf

Overig ingekomen stuk
Nr. 22 Gemeente Midden - Groningen - Wethouder Jongman en wethouder van der Schaaf PDF, 73,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij nr. 22 brief Midden Groningen

Overig ingekomen stuk
Bijlage bij nr. 22 brief Midden Groningen PDF, 921,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 36 Inspraak woonvorm Harkstede - Werkgroep Toegankelijk Groningen

Overig ingekomen stuk
Nr. 36 Inspraak woonvorm Harkstede - Werkgroep Toegankelijk Groningen PDF, 62,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 38 Inspraak vervanging GKB en Paddepoelster Brug en bochtverbetering Van Starkenborgh kanaal thv Korreweg-Ulgersmakade - Koninklijke BLN-Schuttevaer

Overig ingekomen stuk
Nr. 38 Inspraak vervanging GKB en Paddepoelster Brug en bochtverbetering Van Starkenborgh kanaal thv Korreweg-Ulgersmakade - Koninklijke BLN-Schuttevaer PDF, 566,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 46 Inspraaknotitie Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt - Boomwachters Groningen

Overig ingekomen stuk
Nr. 46 Inspraaknotitie Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt - Boomwachters Groningen PDF, 7,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 47 Mededeling Gerrit Krolbrug - aanvullende informatie - Wethouder Broeksma

Overig ingekomen stuk
Nr. 47 Mededeling Gerrit Krolbrug - aanvullende informatie - Wethouder Broeksma PDF, 171,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 49 Inspraakreactie Fietsersbond plús extra toegezegde informatie

Overig ingekomen stuk
Nr. 49 Inspraakreactie Fietsersbond plús extra toegezegde informatie PDF, 143,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 50 Inspraak reactie GKB - Gerrit Krolbrug comité

Overig ingekomen stuk
Nr. 50 Inspraak reactie GKB - Gerrit Krolbrug comité PDF, 286,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 55 Stand van zaken faillissement zorgorganisatie Keroazie - Wethouder Jongman

Overig ingekomen stuk
Nr. 55 Stand van zaken faillissement zorgorganisatie Keroazie - Wethouder Jongman PDF, 81,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 56 Mededeling Groene daken subsidie - Wethouder Diks

Overig ingekomen stuk
Nr. 56 Mededeling Groene daken subsidie - Wethouder Diks PDF, 79,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 79 Aangenomen Motie Bevolkingsonderzoek borstkanker - gemeente Heerhugowaard

Overig ingekomen stuk
Nr. 79 Aangenomen Motie Bevolkingsonderzoek borstkanker - gemeente Heerhugowaard PDF, 200,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 81 Mededeling MartiniZorg Moeder & kind huis - wethouder Jongman

Overig ingekomen stuk
Nr. 81 Mededeling MartiniZorg Moeder & kind huis - wethouder Jongman PDF, 75,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 85 Mededeling Week van het Afval, uitwerking motie afvalbeleid - wethouder Chakor

Overig ingekomen stuk
Nr. 85 Mededeling Week van het Afval, uitwerking motie afvalbeleid - wethouder Chakor PDF, 181,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 86 Mededeling inzake gunning gymzaal Molukkenstraat - Wehouder Bloemhoff

Overig ingekomen stuk
Nr. 86 Mededeling inzake gunning gymzaal Molukkenstraat - Wehouder Bloemhoff PDF, 798,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 99 Apartheid 2021

Overig ingekomen stuk
Nr. 99 Apartheid 2021 PDF, 302,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar