Overige ingekomen stukken

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Nr. 50 reparatie regelgeving gevraagd voor woningen van exact 50 m2 - PCEG 1 document

Nr. 62 Afsprakenlijst BO MIRT 20 en 21 nov 2019 - Bestuur SNN 8 documenten

Nr. 29 Afspraken met wijkcomite Herewegbuurt over Waterloolaan eo (n.a.v. toezegging cie. B&V 2-10) - wethouder Broeksma 1 document

Nr. 59 Herfstbrief 2019 - Raadsledenvereniging 3 documenten

Nr. 56 MIRT integrale samenwerking Visie en Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2020 - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 08 Vaststellingsbesluit gaswinning Groningen 2019-2020 - Burgemeester Schuiling 1 document

Nr. 60 BO-MIRT regio afspraken en context Noordoost-Nederland - dhr. Menger 8 documenten

Nr. 49 MIRT-Bundesverkehrswegeplan2030 context Wunderline, ICE naar Noord-Nederland en nachttreinen naar en via Noordoost-Nederland - dhr. Menger 6 documenten

Nr. 48 MIRT, TEN-T context Wunderline, Lelylijn, HSL verbindingen Amsterdam - Berlijn routes Noord-Zuid en ontsluiting havens Delfzijl-Eemshaven per trein - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 47 internationale-benchmark-tarieven-transportsectoren - dhr. Menger 1 document

Nr. 45 Vrij baan voor milieuzone binnen de Diepenring - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 17 Toerisme Actieagenda perspectief 2030 - dhr. Menger 1 document

Nr. 14 Het FNV Zorgactiepunt heeft grote, principiële bezwaren tegen de gang van zaken bij het aanvragen van herindicaties voor huishoudelijke hulp 2 documenten

Nr. 32 Wunderline, Friesenbrücke pas ver na 2024 opgeleverd - dhr. Menger 1 document

Nr. 31 De combinatie Fiets & Trein onderzoek KiM - dhr. Menger 1 document

Nr. 26 Hierop aansluiten Trein Osnabrück - Emsland Ook voor Groningen en Leeuwarden - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 04 Ontwikkeling Gerrit Krolbrug - Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost, Woonschepen Oosterhamrikkanaal 2 documenten

Nr. 64 BO-MIRT, ertms in Noord-Nederland - dhr. Menger 1 document

Nr. 02 aanbieding-controlerapport-adr-bij-42e-voortgangsrapportage-hsl-zuid - dhr. Menger 1 document

Nr. 01 Deutscher Bundestag - Ausschuss für Verkehr und digitale InfrastrukturElektrifizierung24102019 - dhr. Menger 1 document

Nr. 18 Duitslandagenda samenwerking met Bundesland Bremen - dhr. menger 1 document

Nr. 43 Brief over de Paddepoelsterbrug aan Rijkswaterstaat - wethouder Broeksma 1 document

Nr. 12 MIRT spoorgoederenvervoer vanuit Noord-Nederland - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 08 Metropolregin Hamburg en samenwerking Rotterdam met Hamburg - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 44 Afschrift van Bezwaar verwijdering speeltuin - namens bewoners Leo Polakweg en Bollandweg te Haren 3 documenten

Nr. 05 Jaarverslag O2G 2018 1 document

Nr. 78 5G testen in uw gemeente en implementatie van verplichte plaatsing, wetsontwerp EZ (bekend) - Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden 2 documenten

Nr. 48 MIRT Grensoverschrijdende spoorlijnen-verbindingen samenwerking Berlin-Den Haag - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 47 Nachttrein via Noordoost-Nederland en naar Noord-Nederland; Toerisme - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 41 Betaling Skybox FC Groningen uit Routefonds - Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) 2 documenten

Nr. 59 Aanbiedingsbrief Jaarboek Noordelijk Scheepvaart Museum 2 documenten

Nr. 46 MIRT Lelylijn-HSL Amsterdam-Zwolle-EnschedeBerlin leren van de fouten van de HSL-Zuid - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 45 MIRT Programma Hoogfrequent Spoor; context Lelylijn en hogesnelheidslijn Amsterdam-Berlin - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 03 Uitnodiging Extinction Rebellion NL - Opstand voor het leven op 7 oktober bij de Museumbrug (Rijksmuseum) 1 document

Nr. 58 Brief zeven bouw- en infraorganisaties over stikstof aan de diverse fracties in uw gemeente 4 documenten

Nr. 15 Rapport Deltares - Groningen Verdient Beter (dhr. Sauer) 1 document

Nr. 14 Fusie Thalys & Eurostar Frans breekijzer voor de Lelylijn - dhr. Menger 1 document

Nr. 13 Regiodeal Noordoost Fiesland-Holwerd aan Zee lessen voor NPG versie 2 - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 21 Brief aan raden en VNG m.b.t. Signaal ontwikkelingen gemeentefonds - gemeente Asten 1 document

Nr. 52 Herontwikkeling stationsgebieden en nieuwe stations welke effecten binnen de gemeenten - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 51 Bundesverkehrswegeplan Wunderline, Hogesnelheidslijnen Amsterdam - Groningen -Bremen -Hamburg -Berlin - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 88 Uitvoeringsprogramma fiets, t.b.v. raadscommissie B&V 18 september - Fietsersbond Groningen 1 document

Nr. 86 Afschrift van brief aan college B&W m.b.t. Speelotheek Groningen zoekt ruimte - Stichting Speelotheek Groningen 1 document

Nr. 62 Duurzame verstedelijking context Groningen - dhr. Menger 1 document

Nr. 60 Kamerstukken Studentenhuisvesting - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 31 Fehmarnbelttunnel ook van Noord-Nederlands belang, Amsterdam - Groningen - Berlijn 4 uur per trein - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 30 Lelylijn en de Highspeed 2 in de UK leerstof voor de Lelylijn - dhr. Menger 1 document

Nr. 29 Noord-Nederland niet op de Internationale spoorkaart bij Den Haag - dhr. Menger 5 documenten

Nr. 28 Verkeerspolitiek Duitse Bundestag met betrekking tot de spoorsector 27 juni 2019 (Wunderline-Lelylijn context Amsterdam - Berlijn - dhr. Menger 1 document

Nr. 27 Ingrijpen hard nodig in publieke infrastructuursector - dhr. Muijzert 1 document

Nr. 26 Coalitieakkoord Flevoland aandachtspunten voor Noord-Nederland MIRT- dhr. Menger 1 document

Nr. 78 Aanbieden rapport individuele inkomenstoeslag - dhr. Kamp (Financieel & Juridisch adviseur Frankhuis & Twistvliet) 1 document

Nr. 126 OPOS Bestuursverslag 2018 2 documenten

Nr. 125 Aanbieden Bestuursverslag 2018 en controleverklaring accountant van Stichting openbaar onderwijs Baasis 3 documenten

Nr. 22 Spoorontwikkelingen Duitsland - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 84 Onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G vraagt om een tegengeluid - mw. Harmsma (burger Amsterdam) 3 documenten

Nr. 83 Bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk - mw. Joosen (burger Prinsenbeek) 1 document

Nr. 82 Uitrol 5G netwerk en daarmee samenhangende wetsvoorstsel om gemeenten te verplichten daar aan mee te werken - mw. Slegers (burger Huizen) 7 documenten

Nr. 06 Noord-Nederland bestaat niet in de nationale goederenvervoeragenda - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 103 Toeristisch imago Groningen en hoe worden we internationaal bereikbaar per trein - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 118 MIRT concessie HSL-Zuid casus voor project Lelylijn - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 117 MIRT havenspoorlijn Delfzijl-Eemshaven en aansluiting op de Nedersaksenlijn - dhr. Menger 1 document

Nr. 116 BO-MIRT station Assen-Zuid TT Circuit - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 115 GAE Luchtvaartnota 2050 en Lelystad Airport - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 114 GAE en Eindhoven Airport - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 112 MIRT (Paddepoelsterbrug) op afstand bedienbare bruggen Vaarweg Lemmer-Delfzijl rapport OVV - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 51 Recente Kamerstukken Contouren Toekomstbeeld OV 2040 context Lelylijn en Nedersaksenlijn - dhr. Menger 5 documenten

Nr. 53 Kostenoverschrijding en risico's van aannemers bij Grote projecten zoals de Ring Zuid - dhr. Menger 1 document

Nr. 16 Goederenvervoeragenda - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 15 Brief inzake onderzoeken KIM - dhr. Menger 1 document

Nr. 54 Begeleidende brief tbv cie WI inzake armoede beleid 201908 met gevraagde adviezen Ontwikkelplan Toekomst met Perspectief en Wijziging nadere regels Armoedebeleid 2 documenten

Nr. 13 Brief van gemeente Culemborg over Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage 2 documenten

Nr. 75 Short Stay in Groningen - de Huurdokters 1 document

Nr. 74 Snelle treinen, internationale doorgaande treinen en nachttreinen kansen voor Noordoost-Nederland - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 43 Huidige plannen Raadhuisplein in Haren - bewoners Haren 1 document

Nr. 73 Bezorgde burger over volksgezondheid, 5G-netwerk, invoering telecomwet, aansprakelijkheid (vervolg op nrs. 67 en 72) - dhr. Slager 1 document

Nr. 40 Jaarverslag Libau 2018 2 documenten

Nr. 39 Advies Lees - Onderwijsraad en Raad voor Cultuur 1 document

Nr. 110 Status uitnodiging Orange the World campagne - Un Women en Orange the World 3 documenten

Nr. 71 Omgevingsagenda Noord-Nederland, MIRT, Lelylijn en vluchten op de korte afstanden - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 69 Tkg van bezwaarschrift tegen verkeersbesluit voorrangswijziging rotonde Hoendiep en Johan van Zwedenlaan - Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) 2 documenten

Nr. 45 Jaarbericht 2018 - Landschapsbeheer Groningen 1 document

Nr. 80 Uw burgers hebben u nodig, nu de rijksoverheid hun gezondheid, veiligheid, vrijheid en voorspoed schaadt - dhr. Möller 1 document

Nr. 67 Open brief Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur - dhr. Slager 1 document

Nr. 81 Afschrift van brief aan college van B&W (m.n. wethouder Chakor) m.b.t. Bestuursovereenkomst 2017 en enquête afvalbeleid - mw. Legemaat 1 document

Nr. 107 Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag - Milieudefensie 1 document

Nr. 07 Toeristen- c.q. logiesbelasting 2019 - KHN, HOG 3 documenten

Nr. 05 Nieuwe Seizoenskalender en Aanbodflyer 2019-2020 NDE 1 document

Accountant, aanbiedingsbrief, getekende scan (NIET OPENBAAR) 4 documenten

Nr. 04 BO-MIRT en ontwikkelingen instandhouding nationale infrastructuur - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 76 Stand van zaken VNN in Barkmolenstraat n.a.v. mededeling van wethouder van der Schaaf 19-6-2019 - Stichting Wijkbelangen Barkmolenstraat 6 documenten

Nr. 74 Lelylijn en ontwerp structuurvisie corridor Amsterdam - Hoorn - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 54 zienswijze Noordenveld nav concept begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoerings-organisatie Publiek Vervoer Groningen en Drenthe 1 document

Nr. 50 Deltaplan Mobiliteitsalliantie in context Nedersaksenlijn en Lelylijn - dhr. Menger 1 document

Nr. 21 Actieplan Perspectief op Werk - m.n. commissieleden WenI - wethouder Bloemhoff 1 document

Nr. 49 BO- MIRT Casus Kornwerderzand leermoment voor de MIRT verkenning zeesluis Delfzijl - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 70 Nationale Omgevingsvisie 2020 - 2040 impact voor Noord-Nederland - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 69 ERTMS ook op de corridor Zwolle - Leeuwarden,Groningen - Delfzijl,Eemshaven - dhr. Menger 1 document

Nr. 36 BO-MIRT voorjaarsronde Kamerbrief 6 juni 2019 en Omgevingsvisie Noord-Nederland pakt u uw rol - dhr. Menger 1 document

Nr. 65 Mail van Wethouder Van der Schaaf over agendapunt B2 Huisvestingsverordening 19-6 1 document

Nr. 48 Green Deal Zeevaart, binnenvaart en zeehavens betreft Gronngen Seaports en vaarweg Lemmer - Delfzijl - dhr. Menger 1 document

Nr. 47 Casus Chemelot Geleen en situatie ontsluiting Chemiepark Delfzijl - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 29 SER advies Europese interne markt; wat betekent het voor de gemeente Groningen - dhr. Menger 1 document

Nr. 46 5G Netwerk Groningen - dhr. Herder 1 document

Nr. 45 BO-MIRT, Omgevingsagenda Noord-Nederland in context met Mobiliteit 2040 - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 09 Stand van zaken vliegveld Eelde mei 2019 -VOLE 1 document

Nr. 27 Woondeal Zuidelijk Randstad leerstof voor herijking visie Regio Groningen - Assen periode 2020 - 2040 - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 26 Groningen HS, Internationale knoop zie Brabant & Eindhoven (Lelylijn, Nedersaksenlijn, Wunderline en HSL) - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 18 Aanpak Ring Zuid zie Botlekbrug, Zuidasdok en Zeesluis IJmuiden - dhr. Menger 1 document

Nr. 25 Nieuwe stations (Hoogkerk, Suikerfrabriek, Zernike) plus langs Veendam - Stadskanaal (MIRT) - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 17 Staat hoofdspoor goed Zie de storingsgevoeligheid Meppel - Zwolle - dhr. Menger 1 document

Nr. 16 BO-MIRT investeringen openbaar vervoer casus Rotterdam - Den Haag en vervoerregio Amsterdam - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 24 Vaarweg Lemmer - Delfzijl & Oosterhamriktracé - Dhr. Menger 6 documenten

Nr. 44 Niet doortrekken ERTMS strijdig met EU afspraken en regels - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 52 Aanpak Ring Zuid en manier van werken Rijkswaterstaat - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 42 Publicaties Kijk op de Keten - Sociaal Planbureau Groningen 2 documenten

Nr. 72 Leefbare binnenstad horecalogistiek een probleemgebied - dhr. Menger 1 document

Nr. 55 Wunderline in relatie tot ontwikkelingen Deutsche Bundestag en Deutsche Bahn Infrastruktur - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 53 Vaarweg Lemmer - Delfzijl in context met Duits Masterplan Binnenvaart - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 48 Nedersaksenlijn en Leylijn beide hard nodig voor Noordoost-Nederland in landsdeel spooragenda 2020 -2040 - dhr. Menger 1 document

Nr. 55 Overname sprinterdiensten Zwolle-Groningen-Leeuwarden na 2024 - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 54 Internationale spooragenda Noordoost-Nederland (Lelylijn, Wunderline en Nedersaksenlijn - MIRT) - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 04 Geen gemeenschappelijk visie op gebied transport & logistiek, bijbehorende infrastructuur - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 45 Jaarverslagen - gemeentelijke Ombudsman 4 documenten

Nr. 12 Regio Groningen - Assen meer slagkracht zie Amsterdam en Arnhem - Nijmegen - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 18 Amsterdam - Berlijn 4 uur = Lelylijn TEN-T doorgetrokken tot en met Hamburg - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 71 Toeristenbelasting 2019 - KHN en HOG_ 2 documenten

Nr. 52 Verslag bijeenkomst Kadernota Cultuur 2021-28 van woensdag 10 april 2019 2 documenten

Nr. 34 Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg - Berlin is 4 uur per trein - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 70 Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid 2 documenten

Nr. 58 Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines-aangenomen in gemeente Hoeksche Waard - Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Bijerland, werkgroep CPG 2 documenten

Nr. 37 Mobiliteitsvisie Brede Regio Utrecht voorbeeld voor Regio Groningen - Assen - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 36 Wel analyse maar geen gemeenschappelijke visie op mobiliteit tot 2040 - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 38 A28 Hoogeveen - Meppel ook probleem Provincie en Gemeente Groningen - dhr. Menger 1 document

Nr. 15 Luchtruimherziening context Groningen Airport Eelde en Wind boven de wadden - dhr. Menger 1 document

Nr. 21 ERMTS casus Wunderline en trein 0,5 uur sneller Amsterdam -Groningen-Leeuwarden - dhr. Menger 5 documenten

Nr. 20 Eindhoven voorbeeld voor Groningen Airport Eelde - dhr. Menger 1 document

Nr. 68 ERTMS ook op het spoor in Noord-Nederland BO-MIRT - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 67 Aanpak Ring Zuid en het Amsterdamse project Zuidasdok neef en nicht - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 66 Opcenten, vrachtwagenheffing, modal shift spoor en binnenvaart en het BO-MIRT welke kaders krijgt uw gedeputeerde - dhr. Menger 1 document

Nr. 03 Toezending voorlopige jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 - Meerschap Paterswolde 4 documenten

Nr. 26 Verkeer en gezondheid - dhr. Van der Veen 3 documenten

Nr. 24 Plan van Aanpak Noorderhaven veroorzaakt grote zorgen en problemen - Woonschepencomité Groningen 1 document

Nr. 10 RLI Luchtvaartadvies bouwsteen lobby Lelylijn - dhr. Menger 5 documenten

Nr. 56 Spooraansluitingen met Duitsland in zake grensoverschrijdende projecten met Duitsland - dhr. Menger 6 documenten

Nr. 51 Jaarverslag 2018 - Kunstraad Groningen 1 document

Nr. 43 Rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit - Stichting NL Haarden- en Kachelbranche (NHK) 1 document

Nr. 09 Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) - GS Provincie Groningen 1 document

Nr. 32 Verkeer en gezondheid - dhr. Van der Veen 2 documenten

Nr. 29 Brief aan gemeenteraden over energietransitie - de Sociale Alliantie 1 document

Nr. 33 Spoorgoederenvervoer 2040 en Duits onderzoek modal shift van vrachtwagen naar trein - dhr. Menger 1 document

Nr. 33 PG&Z financiële jaarstukken 2 documenten

Nr. 21 Rapportage Prorail Staat van Infra 2017 - dhr. Menger 1 document

Nr. 20 Publiek Vervoer belangrijke Kamerstukken 15 maart 2019 - dhr. Menger 1 document

Nr. 23 Zusammenarbeit Freie- und Hansestadt mit Die Niederlande in sachen Infrastruktur - dhr. Menger 1 document

Nr. 26 Internationaal spoor in context route Afsluitdijk naar Amsterdam Schiphol - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 07 Lelylijn slaagt alleen als TEN-T verbinding Hamburg - Bremen -Groningen - Amsterdam - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 13 Brouwer e.a. vs gemeente Groningen - Overgangsrecht kamerverhuur 3 kamers - dhr. Westers (Bout Advocaten) 4 documenten

Nr. 17 Besluit Landtag Niedersachen voor betere samenwerking met Nederland; rol van de provincies - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 14 Containerincident MSC Zoë 1 op 2 januari jl. - Veiligheidsregio Groningen 1 document

Nr. 04 Rapporten over jongerenhuisvesting - Gemeentelijke Ombudsman 3 documenten

Nr. 07 Jaarverslag en advies jongerenombudsman Marike Klappe 2 documenten

Nr. 17 Nationale luchtvaarnota 2020 - 2050 - dhr. Menger 6 documenten

Nr. 16 advies-acm-over-regulering-ov-betaalmarkt - dhr. Menger 1 document

Nr. 15 Voortgangsrapportage-nationaal-openbaar-vervoer-beraad-novb - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 28 Rapporten Ombudsman over onttrekkingsvergunningen 3 documenten

Nr. 12 Reactie DBP Ten Post op Nationaal Programma maart 2019 - mw. van Rossem 3 documenten

Nr. 22 Regionale Energie Strategieën (RES) presentatie 12 sep 2018 1 document

Nr. 10 Brief en analyse n.a.v. situatie bij Stichting OPOS 1 document

Nr. 05 Projectenboek RGA en Save the date Congres Regio Groningen-Assen 1 document

Nr. 05 BO-MIRT,TEN-T Noord-Nederland en Wunderline Groningen - Bremen. Verkeerde lobbystrategie - dhr. Menger 4 documenten

Nr. 16 BO-MIRT-TEN-T, Toekomst beeld openbaar vervoer 2040, waar angsthazen gedeputeerden hun plicht verzaken - dhr. Menger 11 documenten

Nr. 12 Brandbrief versterking Fazanthof Ten Boer - Mw. Reinders 1 document

Nr. 11 In en uitchecken OV kaart op het spoor tussen concessies - dhr. Menger 6 documenten

Nr. 08 Uitblijven herstel Paddepoelsterbrug - inwoners van uw gemeente wonend ten noorden van het Van Starkenborgkanaal 2 documenten

Nr. 50 Het nieuwste bulletin Klimaatadaptatie - Waterschap Hunze en Aa's 1 document

Nr. 49 5G Space Appeal - Let's talk about tech 2 documenten

Nr. 33 Brief van bestuur GR PG&Z met 3 voorstellen over jeugdhulp t.b.v. indienen zienswijzen 4 documenten

Nr. 25 Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT 2018 - SNN 10 documenten

Nr. 23 Eindhoven - Düsseldorf vergelijkbaar met Groningen - Bremen, met de insteek van Eindhoven 'Fernverkehr' - dhr. Menger 2 documenten

Nr. 22 Lessen HSL Zuid voor hogesnelheidslijn Amsterdam - Groningen -Bremen - Hamburg TEN-T missing link - dhr. Menger 5 documenten

Nr. 21 Luchtvaart 2020 - 2050 waar is positionering GAE op het nationale speelveld - dhr. Menger 1 document

Nr. 20 Positioneren spoorlijn Veendam - Stadskanaal - Emmen - Rheine door spoorgoederenvervoer en grensoverschrijdend reizigersvervoer - dhr. Menger 7 documenten

Nr. 40 Kamerbrief schadeafhandeling en versterking 1 document

Nr. 42 Moties Marktordening spoor Zwolle - Groningen-Leeuwarden onder regionaal regie - dhr. Menger 3 documenten

Nr. 53 Regionale Energietransitie regio's, Klimaatbeleid of klimaathype - dhr. Brons 1 document

Nr. 57 Bouwplan Rijkstraatweg te Glimmen - dhr. Thieme 8 documenten

Nr. 58 Alliantie kinderarmoede - Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 3 documenten

Nr. 30 Minister Ollongren en gemeente Groningen sluiten woondeal 1 document

Nr. 07 Economische zelfstandigheid migrantenvrouwen, verzoek ongedaanmaking wegen wetgeverlijke dwaling - Dhr. Nieuwhof 1 document

Nr. 06 Overdrachtsdossier Milieu adviesraad Haren 1 document

Nr. 45 Waarom is ons gas zo duur - dhr. Heusdens (Duurzame Korrewegwijk) 2 documenten

Nr. 37 Routeplanner Right to Challenge - Netwerk Right to Challenge 1 document