Overige ingekomen stukken

7 juli 2021 (overige ingekomen stukken tbv de raad van 7 juli 2021)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

(1 - 20 van 29 documenten)

Nr. 01 Mededeling nieuwbouw iederz - wethouder Bloemhoff

Overig ingekomen stuk
Nr. 01 Mededeling nieuwbouw iederz - wethouder Bloemhoff PDF, 61,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 09 Advies over Beleidsregels laptop voortgezet onderwijs (Laptopregeling) - Cliëntenraad W&I

Overig ingekomen stuk
Nr. 09 Advies over Beleidsregels laptop voortgezet onderwijs (Laptopregeling) - Cliëntenraad W&I PDF, 839,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 16 Mededeling wethouder Broeksma stand van zaken participatie concept-beleidskader Zonneparken en Zon-op-daken

Overig ingekomen stuk
Nr. 16 Mededeling wethouder Broeksma stand van zaken participatie concept-beleidskader Zonneparken en Zon-op-daken PDF, 140,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 24 Mededeling Gerrit Krolbrug - wethouder Broeksma

Overig ingekomen stuk
Nr. 24 Mededeling Gerrit Krolbrug - wethouder Broeksma PDF, 91,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 39 Toezegging wethouder De Rook over financiële onderbouwing herstelagenda Groningen Vooruit n.a.v. de meningsvormende raadsbijeenkomst op 9 juni 2021

Overig ingekomen stuk

Nr. 40 Mededeling wethouders De Rook en v.der Schaaf over Strategie werklocaties vrijgegeven voor inspraak

Overig ingekomen stuk
Nr. 40 Mededeling wethouders De Rook en v.der Schaaf over Strategie werklocaties vrijgegeven voor inspraak PDF, 58,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 41 Demonstraties Abortuskliniek en Wom-besluit - Burgemeester Schuiling

Overig ingekomen stuk
Nr. 41 Demonstraties Abortuskliniek en Wom-besluit - Burgemeester Schuiling PDF, 286,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 55 Aanbieding onderzoeksrapport Verduurzaming van de Groningse Woningvoorraad - Sociaal Planbureau

Overig ingekomen stuk
Nr. 55 Aanbieding onderzoeksrapport Verduurzaming van de Groningse Woningvoorraad - Sociaal Planbureau PDF, 161,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 60 Mededeling wethouder De Rook over de Meicirculaire

Overig ingekomen stuk
Nr. 60 Mededeling wethouder De Rook over de Meicirculaire PDF, 110,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 61 MEMO vragen PvdA en Groen Links seksueel geweld - wethouder Diks

Overig ingekomen stuk
Nr. 61 MEMO vragen PvdA en Groen Links seksueel geweld - wethouder Diks PDF, 270,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 64 Voortgangsnotitie Juni 2021 - Raden in Verzet

Overig ingekomen stuk
Nr. 64 Voortgangsnotitie Juni 2021 - Raden in Verzet PDF, 244,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 66 Mededeling wethouder Bloemhoff inzake vrijwilligersvergoeding (LTA 2021-19)

Overig ingekomen stuk
Nr. 66 Mededeling wethouder Bloemhoff inzake vrijwilligersvergoeding (LTA 2021-19) PDF, 92,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 67 Mededeling wethouder Bloemhoff inzake Shelter City (LTA 2020-207)

Overig ingekomen stuk
Nr. 67 Mededeling wethouder Bloemhoff inzake Shelter City (LTA 2020-207) PDF, 58,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 68 Concept werkwijze funderingen Woltersum - Wethouder van der Schaaf

Overig ingekomen stuk
Nr. 68 Concept werkwijze funderingen Woltersum - Wethouder van der Schaaf PDF, 109,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 69 Mededeling inzake Stichting Baasis - wethouder Bloemhoff

Overig ingekomen stuk
Nr. 69 Mededeling inzake Stichting Baasis - wethouder Bloemhoff PDF, 51,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 80 Toezeggingen wethouder De Rook – Rekenkamerrapport subsidieverwerving

Overig ingekomen stuk
Nr. 80 Toezeggingen wethouder De Rook – Rekenkamerrapport subsidieverwerving PDF, 83,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 83 Mededeling wethouder Bloemhoff inzake toezegging Kansen in Kaart (LTA 2021-49)

Overig ingekomen stuk
Nr. 83 Mededeling wethouder Bloemhoff inzake toezegging Kansen in Kaart (LTA 2021-49) PDF, 43,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij nr. 84 Brief college groningen Gerrit Krolbrug stand van zaken 2021-06-24

Overig ingekomen stuk
Bijlage bij nr. 84 Brief college groningen Gerrit Krolbrug stand van zaken 2021-06-24 PDF, 240,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 84 Schriftelijke mededeling Gerrit Krolbrug - wethouder Broeksma

Overig ingekomen stuk
Nr. 84 Schriftelijke mededeling Gerrit Krolbrug - wethouder Broeksma PDF, 83,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 95 Mededeling over beantwoording schriftelijke vragen van 100% Groningen en PvdA over menstruatiearmoede - Wethouder Diks

Overig ingekomen stuk
Nr. 95 Mededeling over beantwoording schriftelijke vragen van 100% Groningen en PvdA over menstruatiearmoede - Wethouder Diks PDF, 60,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar