Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Aanvullend krediet Fietsroute Plus Helperzoom 1 document

Vaststelling voorkeurstracé fietsroute Spoorlijn Groningen-Sauwerd 2 documenten

Deregulering exploitatievergunning 1 document

Bestemming Binnenstad Kattenbrug en Sint Jansstraat 6 documenten

Herinrichting Binenstad-West, Akerkhof en flankerende maatregelen (gewijzigde bijlage) 2 documenten

Financiering bed-bad-brood-voorziening 2e kwartaal 2018 1 document

Welstandsnota 2018 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 209 (Brivec-locatie) 3 documenten

Vervallen aparte rapportages over sleutelprojecten 1 document

Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2018 1 document

Wijziging algemene plaatselijke verordening (apvg) veiligheidsrisicogebied 1 document

Kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF) 1 document

Wijziging parkeerregelgeving als gevolg van invoering betaald parkeren nieuwe buurten 1 document

Instellen begeleidingscommissie nieuwe huisvesting De Oosterpoort 1 document

Decembercirculaire 2017 1 document