Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Martinitoren 1 document

Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen 1 document

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) 1 document

Grondexploitatie Reitdiepzone 2017 1 document

Integrale herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2017 1 document

Herziene exploitatiebegroting Helpermaar 2017 1 document

Herziene grondexploitatie 2017 Europapark, Station Europapark en Kempkensberg 1 document

Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost 1 document

Herziene grondexploitatie De Velden 2017 1 document

Herziene grondexplotatie Ciboga 2017 1 document

Herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep (2017) 1 document

Herziene grondexploitatie TopSportZorgCentrum 2018 2 documenten

Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 (2017) 1 document

Herziene GREX Werklocaties 2017 (Westpoort Zernike Eemspoort en Roodehaan) 1 document

Correcties Beginbalans 2017 1 document

Verordening_Grondbank_gemeente_Groningen_2018 (gewijzigd voorstel) 1 document

Stad aan het water concept ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone 2 documenten

Herbouw clubaccommodatie Sportpark Het Noorden 1 document

Nacalculatie kunstgrasvelden cofinancieringsfonds 2017 1 document

Verlengen kadernota integrale veiligheid 2015-2018 1 document