Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Financiering bed bad brood-voorziening 3e kwartaal 2018 1 document

Voorkeursvariant Oosterhamrikzone 9 documenten

Gresco jaarplan 2018 1 document

Aanvullend krediet herinrichting kruispunt Wilhelminakade - Prinsesseweg 1 document

Vervolg pilot alternatief vervoer west 1 document

Plan van Scholen 2019-2022 1 document

Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Wijert (Gewijzigde versie) 1 document

Vervanging mobiele telefoons 1 document

1e Kredietaanvraag vervanging gele stenen binnenstad 1 document

Verbreding fietspad Lintdal 1 document

Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen (gewijzigd mei 2018) 1 document

Update PvE en oplossingsrichting Groninger Forum 2 documenten

Vaststelling_bestemmingsplan_Bedrijventerrein_Reitdiep 4 documenten

Toekomst A+Kwartier en leegstandsverordening gemeente Groningen 2018 1 document

Maartcirculaire gemeentefonds 2018 1 document

Uitbreiding uren Peuteropvang 1 document

Procentenregeling Kunst op Straat 1 document

Opheffen_Gemeenschappelijke_Regeling_Bedrijvenpark_Rengers 1 document