Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Verjonging ambtelijke organisatie 1 document

Getrapte besluitvorming Warmtenet Noordwest 1 document

Gezamenlijke aanwijzing van beoogd griffier en voordracht voor tijdelijke griffier nieuwe gemeente Groningen 1 document

De Hub Haren (gewijzigd) 1 document

Beleidsvisie bodemenergie en aanwijzing interferentiegebieden 2 documenten

Deelname OV bureau aan de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA 1 document

Bouwenvelop ALO-locatie 1 document

Voorbereidingsbesluit Zernike Campus Groningen 1 document

Benoeming leden Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk 1 document

Vaststelling bestemmingsplan De Mérodelaan 4 documenten

Fietsoversteek Hoornsedijk 1 document

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 1 document

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020 1 document

Financiering bed-bad-broodvoorziening vierde kwartaal 2018 1 document

Nacalculatie renovatie hockeyveld upgrading naar een waterveld 1 document