Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2019-2022 (54196-2019) 2 documenten

Kredietaanvraag bouw kinderopvang in Vensterschool Oosterparkwijk (52915-2019) 1 document

Herziening grondexploitatie Meerstad 2017 (53778-2019) 1 document

Bestemmingsplan Theda Mansholt (zienswijze) (53172-2019) 5 documenten

Wijziging van en deelname OV-bureau aan gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer (52814-2019) 3 documenten

Aanvraag aanvullend krediet Borgmanschool Ebbingekwartier (52908-2019) 1 document

Gemeentebegroting 2019 (50354-2019) 6 documenten

Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2019-2022 (50350-2019) 2 documenten

Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022 2 documenten

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022 (49864-2019) 2 documenten

Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten Haren (49827-2019) 1 document

Instellen begeleidingscommissie Stationsgebied (44403-2019) 1 document

Instellen begeleidingscommissie Aardbevingsdossier (44401-2019) 1 document

Vaststellen Definitief Ontwerp fietsroute Spoorlijn Groningen - Sauwerd (43576-2019) 5 documenten