Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Kredietaanvraag aanleg twee woonwagenstandplaatsen 1 document

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2022 2 documenten

Legesverordening 2023 en wijziging Begroting 2023 2 documenten

Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2022 4 documenten

Vaststelling verordening op de fractievergoeding en de fractieassistentie 2022 1 document

Verordening op het audit committee 2022 1 document

Uitwerking opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023 1 document

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (ophoging krediet drafbaan) 1 document

Van kamerverhuur naar woontoezicht met invoering bestuurlijke boete Huisvestingverordening 3 documenten

Verruiming kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing 2 documenten

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 2 documenten

Omgevingsvergunning pannenkoekschip 2 documenten

Addendum Nota Grondbeleid 2017 (actualisatie 2021) n.a.v. Didam-arrest 4 documenten

Planvoorbereidingskrediet Paddepoelsterbrug 1 document

Voorbereidingsbesluit Schuitendiep 1013-1017 2 documenten

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2023 2 documenten

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2022 2 documenten

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2023 en huidige verhuur- en toegangssysteem 2023 1 document

Co-investeringsfonds voorstellen 2023 1 document

Lokaal Plan van Aanpak 2023 versterkingsopgave gemeente Groningen 2 documenten