Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 2022 2 documenten

Aanvullend krediet UT Delfiahaven, Hoogkerk 1 document

Herhuisvesting Centrum naar Werk (CnW) 1 document

Nacalculatie Verkeer 2021 en kredietaanvraag verbetering fietspaden Haren-Glimmen 2 documenten

Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Esserberg te Haren 5 documenten

Aanpassing bebouwde komgrenzen (Aanpak Ring Zuid) 2 documenten

Corona ondersteuning Sport 1 document

Kredietaanvraag en vaststelling grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 1 document

Rechtspositie verordening raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2022 2 documenten

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek fusie en rol VRIJDAG in realisatie doelstellingen amateurkunst en -cultuur 2 documenten

Tiny Houses Westpark 1 document

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek informatievoorziening Aanpak Ring Zuid 2 documenten