Raadsvoorstellen

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (3)

Financiele jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen)

Raadsvoorstel
Financiele jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen) PDF, 170,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 Ontwerpbegroting PGZ 2023

Bijlage
Bijlage 1 Ontwerpbegroting PGZ 2023 PDF, 1,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 Jaarrekening PGZ 2021

Bijlage
Bijlage 2 Jaarrekening PGZ 2021 PDF, 1,89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar