Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2001

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen CDA inzake Keurmerk Veilig Wonen (II) 1 document

Vragen CDA inzake monumentenvergunnning 1 document

Vragen CDA inzake oud papier 1 document

Vragen CDA inzake overlast bromscooters op de wijkring Beijum 1 document

Vragen CDA over het Keurmerk Veilig Wonen 1 document

Vragen D'66 inzake de Groninger Stemwijzer 1 document

Vragen D'66 inzake kiosk Herestraat 1 document

Vragen D'66 inzake Officiële Groninger Stadsdichter 1 document

Vragen D'66 inzake OOG-radio 1 document

Vragen D66 inzake berichtgeving over Martiniplaza (vragenuur) 1 document

Vragen D66 inzake kinderkermis Ossenmarkt 1 document

Vragen D66 inzake Light Rail 1 document

Vragen GroenLinks inzake de verplaatsing van de Meikermis 2002 1 document

Vragen GroenLinks inzake maatregelenpakket A7 1 document

Vragen GroenLinks inzake slopen woningen Westinghousestraat 1 document

Vragen GroenLinks inzake vliegveld Eelde 1 document

Vragen GroenLinks inzake zebra's Helpman (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks inzake zebra's Helpman-Oost 1 document

Vragen PvdA inzake analfabetisme 1 document

Vragen PvdA inzake collectieve ziektekostenverzekering 1 document

Vragen PvdA inzake gemeentelijke bijdrage aan GiRO (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake parkeren door invaliden 1 document

Vragen PvdA inzake stimuleringsregeling voor succesvolle preventieprojecten 1 document

Vragen PvdA inzake toegankelijkheid Filmcentrum Poelestraat (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie inzake het onderhoud sportvelden 1 document

Vragen SP inzake amateurschaaktoernooi 1 document

Vragen SP inzake bank- en postkantoren in Groningen 1 document

Vragen SP inzake brandveiligheid basisscholen 1 document

Vragen SP inzake chloortreinen 1 document

Vragen SP inzake fraude bij Europese subsidies 1 document

Vragen SP inzake gemeentelijke bijdrage vliegveld Eelde (vragenuur) 1 document

Vragen SP inzake het Bevrijdingsfestival 1 document

Vragen SP inzake het kapbeleid 1 document

Vragen SP inzake personeelstekorten bij peuterspeelzalen 1 document

Vragen SP inzake project 'Aardig streng' 1 document

Vragen SP inzake ruimteprobleem Wielewaalplein (vragenuur) 1 document

Vragen SP inzake sluiting peuterspeelzaal 1 document

Vragen SP inzake verkeer Beijum (vragenuur) 1 document

Vragen Student & Stad inzake actuele situatie huisvesting studenten 1 document

Vragen Student & Stad inzake Algemene Subsidieverordening 1 document

Vragen van SP en GroenLinks inzake oppervlaktewaterwinning De Punt 1 document

Vragen VVD inzake 'Wegwijs in de Stad' 1 document

Vragen VVD inzake beantwoording brieven 1 document

Vragen VVD inzake huisvesting asielzoekers 1 document

Vragen VVD inzake nieuwe voorrangsregels 1 document

Vragen VVD inzake Trefkoelcomplex 1 document