Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2010

download

Exporteren naar

PDF Excel

Integriteit en regiotram - Stadspartij. 1 document

Mondelinge vragen van Stadspartij betreft Zaagdam 1 document

V009 VRAGEN van de PvdA van de heer A. de Rooij en de heer B. Oost betreffende informatievoorziening makelaars 1 document

Verslag Mondelinge vragen van de heer Offerman, Stadspartij, over bouwplan Zaagdam 1 document

VERVOLGVRAGEN van de Stadpartij van de heer G.J.D. Offerman 1 document

VERVOLGVRAGEN van de Stadpartij van de heer G.J.D. Offerman (met antwoorden college) 1 document

Vragen (nr. 44) van GroenLinks, van de heer W.B. Leemhuis en mevrouw L.T. van der Vegt betreffende vergunningvrije bouwwerken onder de Wabo 1 document

Vragen SG 2010-3-maart RegioTram 1 document

VRAGEN van D66 van de heer H.J.M. Akkermans betreffende de Moesstraat 1 document

VRAGEN van D66 van de heer H.J.M. Akkermans betreffende de Moesstraat (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 van de heer J.H. Luhoff betreffende sluitingstijd Albert Heijn Korenbeurs 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer S.S. Huisman over schriftelijke vragen 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer S.S. Huisman over schriftelijke vragen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende aanvullende vragen omtrent de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende aanvullende vragen omtrent de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren (met antwoord college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende boom-effect-analyse 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende de recente vissterfte 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende de recente vissterfte (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren. 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende leeghalen van de vijvers aan de Helperzoom met een sleepnet. 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende leeghalen van de vijvers aan de Helperzoom met een sleepnet.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren, van de heer G.J. Kelder betreffende baggeren 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren, van de heer G.J. Kelder betreffende baggeren van een vijver waarin dieren leven tijdens winterse omstandigheden. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de PvdA mw. E. van Lente en mw. C.E. Bloemhoff over detailhandel Gelkingestraat met antwoord college 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer A. de Rooij en de heer B. Oost betreffende informatievoorziening makelaars.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer J. Spakman en de heer R. van der Schaaf betreffende speeltoestellen de Zunne De Wijert-Noord 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer J. Spakman en de heer R. van der Schaaf betreffende speeltoestellen de Zunne De Wijert-Noord.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw E. van Lente betreffende leegstand Noorderbad. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw E. van Lente betreffende leegstand Noorderbad.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw K.A. Hazewinkel betreffende financiën onderwijshuisvesting n.a.v. onderzoek AOb 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw K.A. Hazewinkel betreffende financiën onderwijshuisvesting n.a.v. onderzoek AOb.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer W. Moes en de heer R. van der Schaaf betreffende aantrekkelijkheid Noorderplantsoen. Met antwoorden college 10 juni. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer W. Moes en de heer R. van der Schaaf betreffende aantrekkelijkheid Noorderplantsoen.10 mei 2010 1 document

VRAGEN van de PvdA van de mevrouw M. Dekker en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende groot aantal jongeren in Wajong 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende detailhandel Gelkingestraat 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw M. Dekker en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende groot aantal jongeren in Wajong.(met antwoorden college 20 juli) 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende de aanwezigheid van een olifant in de Sinterklaas optocht 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende de aanwezigheid van een olifant in de Sinterklaas optocht. (met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder en van GroenLinks (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder en van GroenLinks over Gideonterrein. 1 document

Vragen van de SP mevrouw H. Rademaker inzake taxiplaatsen voor deeltaxi bij winkelcentrum Paddepoel 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende geluk 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende geluk.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende het ontbreken van vervolg op tijdelijke gesubsidieerde banen 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende het ontbreken van vervolg op tijdelijke gesubsidieerde banen.met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende koudetoeslag minimahuishoudens 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende koudetoeslag minimahuishoudens.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende aanbesteding hulp bij huishouden. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende bouwplan Zaagdam.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende proef met afschaffen minimumloon 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende proef met afschaffen minimumloon.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende trajecten voor werkzoekenden 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende valse brandalarmen UMCG 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende valse brandalarmen UMCG.(met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk en de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende Bruilweering. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk en de VVD(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw T. Kirienko betreffende onbeperkt stoken bij Acantus 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw T. Kirienko betreffende onbeperkt stoken bij Acantus.)met antwoorden college 1 document

VRAGEN van de SP-fractie van de heer E. Eikenaar betreffende plaatsing van twee mosquito's bij flats aan het Allendeplein.(met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van de SP-fractie van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende digitale schandpaal.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP-fractie van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende digitale schandpaal.2 1 document

VRAGEN van de Stadpartij van de heer G.J.D. Offerman 1 document

VRAGEN van de Stadpartij van de heer G.J.D. Offerman en mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende het al dan niet aangifte doen in geval van bedreigingen 1 document

VRAGEN van de Stadpartij van de heer G.J.D. Offerman en mevrouw Riemersma over Botros 1 document

Vragen van de Stadspartij de heer R.P. Prummel betreffende Groninger Forum en kosten 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende cultuurpaleizen in het voormalige Oostblok en Frankrijk; Europese subsidie(aanvragen).Met antwoorden college 10 juni. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis betreffende skybox.(met antwoorden college) 4 juni en bijlage 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende financiële problemen Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende ramblas Gedempte Kattendiep (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende bezuinigingen 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende nieuwbouw Oosterweg 83. 12 mei 2010 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende nieuwbouw Oosterweg 83.(met antwoorden college) 1 juni 2010 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mevr. Riemersma inzake Wonen boven Winkels 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mevr. Riemersma over affaire Botros 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mw. Riemersma betreffende Botros (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en Riemersma betreffen Wonen boven Winkels(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis betreffende skybox 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis betreffende zwerfauto's 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis betreffende zwerfauto's (met antwoorden college 27 juli) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J.D. Offerman betreffende bouwplannen Oosterweg 83 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J.D. Offerman betreffende bouwplannen Oosterweg 83.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.J. Prummel betreffende weigering beantwoording schriftelijke vragen (n.a.v. persconferentie) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.J. Prummel betreffende weigering beantwoording schriftelijke vragen (n.a.v. persconferentie).(met antwoorden van college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende benoeming algemeen directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de toekomstige exploitatie van een mogelijke (regio)tram, RSP middelen en de Oosterhaven variant (met antwoord college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de toekomstige exploitatie van een mogelijke (regio)tram, RSP middelen en de Oosterhaven variant. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende het rapport Busknopen model als alternatief voor het Regio Trammodel. (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende het rapport Busknopen model als alternatief voor het Regio Trammodel 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende het rapport Busknopen model als alternatief voor het Regio Trammodel.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende reeds gemaakte kosten van het door B en W gewenste Forum 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende reeds gemaakte kosten van het door B en W gewenste Forum.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende Regiotram 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende Regiotram.(met antwoorden college) 11 mei 2010 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende tram op het hoofdspoor.(met antwoorden college) 22 juni 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende tram op het hoofdspoor.19 mei 2010. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma, GroenLinks van de heer V.G. F. Mölhmann, CU van mevrouw I.M. Jongman, SP van de heer J.P. Dijk en Student en Stad van mevrouw R.J.A.M. Krüders betreffende toegankelijkheid van gebouwen en straten 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen betreffende de wethoudersnorm. 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen betreffende terrasbeleid 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen en mevrouw B.G. de Boer betreffende beschikbaarheid van voldoende wijkagenten 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer M.D. Blom betreffende kermisexploitantenterrein Helper Westsingel. 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer M.D. Blom betreffende kermisexploitantenterrein Helper Westsingel. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B. de Boer en de heer J. Evenhuis betreffende koude winterweer 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B. de Boer en de heer J. Evenhuis betreffende koude winterweer.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende Groninger Forum 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende Groninger Forum.(met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer en de heer D. Jager betreffende gevaarlijkste kruispunt van Nederland 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer en de heer J.M. van Keulen betreffende logiesbelasting.(met antwoorden colleg) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende de Kop van Oost 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende leges leegstands-vergunningen 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende leges leegstands-vergunningen (met antwoord college). 1 document

VRAGEN van der Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende financiële problemen Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma en de heer M.T. Gijsbertsen betreffende vliegveld Eelde.(met antwoorden college 10 juni 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer H. Miedema betreffende aanleg golfbaan in Kardinge 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer H. Miedema betreffende aanleg golfbaan in Kardinge.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende fietsverbinding Marwixkade - Hoornsediep WZ 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende fietsverbinding Marwixkade - Hoornsediep WZ.(met antwoorden college 27 juli) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende plaatsing windmolens op de Milieuboulevard.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende schone kleren 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.F. Möhlmann betreffende verlichting Westpoort. 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.F. Möhlmann betreffende verlichting Westpoort.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.T. Möhlmann betreffende subsidie energiebesparing bestaande bouw particulieren.(met antwoorden college 27 juli) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.T.Möhlmann betreffende subsidie energiebesparing bestaande bouw particulieren 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heren D. de Haan, J.P.T. Klijnsma en H. Miedema betreffende hinder nieuwbouw IBG voor Sterrebos 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heren D. de Haan, J.P.T. Klijnsma en H. Miedema betreffende hinder nieuwbouw IBG voor Sterrebos.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma en de heer M.T. Gijsbertsen betreffende vliegveld Eelde.21 mei 2010 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw L.I. van der Vegt betreffende bouwaanvraag jongerenhuisvesting winkelcentrum Paddepoel 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw L.I. van der Vegt betreffende bouwaanvraag jongerenhuisvesting winkelcentrum Paddepoel(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende straatroven omgeving spoor van en naar Noorderstation 1 document

VRAGEN van het CDA en van GroenLinks Wijkvernieuwing Grunobuurt (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer B.H. Koops en de heer J. Seton betreffende problemen peuterspeelzalen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en de heer J. Vogel betreffende straatroven omgeving spoor van en naar Noorderstation 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en de VVD van de heer J.M. van Keulen en A. Rutte betreffende het Groninger Forum 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en de VVD van de heer J.M. van Keulen en A. Rutte betreffende het Groninger Forum.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende de plek van de buste van Carl von Rabenhaupt 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende de plek van de buste van Carl von Rabenhaupt.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende vorstschade wegen 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende vorstschade wegen.(met antwoorden college 27 april) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende eventuele sluiting school Engelbert (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende erfpacht.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende hergebruik bouw- en sloopafval 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende hergebruik bouw- en sloopafval.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende toepassing van de 0 db-norm.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende toepassing van de 0-db norm 1 document

VRAGEN van het CDA van de heren A.K. Kuik en J. Seton betreffende jongeren jongerenlintje 1 document

VRAGEN van het CDA van de heren J. Seton en J. Vogel betreffende gevaarlijkste kruispunt van Nederland Boterdiep-Korreweg 1 document

VRAGEN van het CDA van de heren J. Seton en J. Vogel betreffende gevaarlijkste kruispunt van Nederland Boterdiep-Korreweg.(met antwoorden college). 1 document

Vragen van het CDA van mevrouw A.K. Kuik en de heer J. Seton betreffende een Jongerenlintje (met antwoord college) 1 document

Vragen van Stadspartij 68,69 en 70 (met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende REP 1 document

VRAGEN van Student en Stad van de heer S. Antuma betreffende functioneren college van burgemeester en wethouders 1 document

VRAGEN van Student en Stad van mevrouw R.J.A.M. Krüders betreffende roeibaan Meerstad. 1 document

VRAGEN van Student en Stad van mevrouw R.J.A.M. Krüders betreffende roeibaan Meerstad.(met antwoorden college) 1 document