Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Kwijtschelden schulden (SP, 16-12-2019) 2 documenten

Overlast door boeren op tractors (PvdD, 20-12-2019) 2 documenten

dieren bij feestjes Vindicat (PvdD, 20-12-2019) 2 documenten

kraken Emdenweg (VVD, 30-12-2019) 2 documenten

grofvuil pilot SSH (S&S, 11-12-2019) 2 documenten

Gesjoemel met energie-indexen (GL, S&S, 12-12-2019) 3 documenten

(aanvullende) vragen uitvoering raadsbesluit bewindvoering 3 documenten

4 daagse lesweek door leraren tekort 2 documenten

Aafsluiten stopcontacten stationshal om daklozen te weren 2 documenten

aangifte zedendelict 2 documenten

Aanvullende vragen nachtelijke sluiting hoofdbureau politie 2 documenten

Aanvullende vragen Paddepoelsterbrug 2 documenten

achteruitgang van vlinders en insecten 2 documenten

Afsluiting doorfietsroute Stadsweg 2 documenten

Afvalbeleid en enquête 2 documenten

Baggerwerkzaamheden Noorderplantsoen 2 documenten

Bamboe Verkeersborden & Geluidsschermen 2 documenten

Beschermingsbewind 2 documenten

Brandbrief Elker-Het Poortje 3 documenten

BVG, BVS en breedtesport 2 documenten

Cameratoezicht in strijd tegen afvaldumping 2 documenten

dakloosheid 2 documenten

De geldtrein raast Groningen voorbij 2 documenten

Duurzaamheid Evenementenbeleid 2 documenten

een inclusief Sinterklaasfeest 2 documenten

eikenprocessierups 2 documenten

faunapassages voor otters 2 documenten

Ferroli CV-ketels 1 document

fietsenkelder Universiteitsbibliotheek 2 documenten

fietsvoorrang Hoendiep Hoogkerk-Groningen 2 documenten

Fruitberg Onnen 3 documenten

gebrek aan grip op de “Bed, bad en Brood” opvang 3 documenten

gebrekkige voorzieningen skatesport 2 documenten

Genitale verminking 2 documenten

gesjoemel met energie-indexen 1 document

gietijzeren gasleidingen 2 documenten

Grofvuil SSH 1 document

Gronings Ontzet in 2022 en de Deutschland-Tour (DT) 2 documenten

Gronings Sportakkoord 2 documenten

handelswijze herindicatie huishoudelijke hulp 2 documenten

handhaving op verbod gezichtsbedekkende kleding in het OV 3 documenten

handhaving tijdens de 4Mijl 2 documenten

herinnering wegvoeren joodse Groningers hoofdstation 2 documenten

het gebruik van data van burgers door de gemeente (algoritmes) 2 documenten

het uitblijven van een luchthavenbesluit GAE 2 documenten

het verjagen van meeuwen, roeken en andere vogels 2 documenten

Huisvesting basisonderwijs Meerstad 2 documenten

Huisvesting internationale studenten Rikkers-Lubbershuis 2 documenten

IJsbaan Grote Markt 2 documenten

inburgering, participatie en integratie 2 documenten

Intocht Sinterklaas en Zwarte Piet 2 documenten

Inzet Noordelijke lobby voor vereenvoudiging inhuren buitenlandse arbeidskrachten 2 documenten

Inzet tolk NGT bij persconferenties College 2 documenten

Kamerverhuur aan studenten door uitkeringsgerechtigden 2 documenten

Kap- en herplantingsbeleid 2 documenten

kwijtschelden schulden 1 document

laat de Hunze weer stromen 2 documenten

Legionella Suikerfabriekterrein 2 documenten

lief-en-leed-straten tegen eenzaamheid 2 documenten

Maatregelen fietsenstalling Nieuwe Markt 1 document

maatschappelijke parkeervergunning 2 documenten

Mantelzorgkaart 2019 2 documenten

mishandeling stadjer door groep jongeren Oosterhamriklaan 2 documenten

MTB-route 2 documenten

muizenplagen 2 documenten

nachtelijke sluiting hoofdbureau politie 2 documenten

NL alert 2 documenten

Noordelijk Belastingkantoor 2 documenten

ombouw van de Zuidelijke Ringweg 2 documenten

omgevingsvergunning uitbreiding pluimveebedrijf 2 documenten

Ongelijke behandeling terrasvergunning ondernemers. 2 documenten

openingstijden De Papiermolen 2 documenten

overlast Cortinghborg 2 documenten

overlast en mishandeling Beijumertunnel 2 documenten

Overlast Van Eedenstraat door nachtelijke werkzaamheden Zuidelijke Ringweg 2 documenten

OZB sportverenigingen voormalige gemeenten Haren en Ten Boer 2 documenten

Paddepoelsterbrug 2 documenten

PGB-fraude 4 documenten

Pilot-LVV 2 documenten

Plastic opruimen voor het gras gemaaid wordt 2 documenten

problemen onderaannemerschap het GON 2 documenten

Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2 documenten

Risico's landbouwgif en aanleg spuitvrije zones 2 documenten

Risico’s funderingsproblemen 2 documenten

Roofvogelshows 2 documenten

Salafisme in Groningen 2 documenten

Slavernijverleden van Groningen 2 documenten

sluiting dagopvang Senang Bersama 2 documenten

Sluiting politiebureau Rademarkt 2 documenten

speelplek Leo Polakweg 2 documenten

Staatloosheid 2 documenten

stagneren van hulp na kindermishandeling en huiselijk geweld 2 documenten

stand van zaken bakfietsen en aanhangers grofvuil 2 documenten

Stankoverlast westelijke wijken 2 documenten

stapeling problemen sportclubs 1 document

Stationstunnel Haren 2 documenten

stichting Leerorkest Groningen 2 documenten

Stichting OPOS 2 documenten

stijgende aantal zedenmisdrijven 2 documenten

stop op geitenhouderijen 2 documenten

Stukloon en ZZP-constructies bij maaltijdbezorgers in Groningen 2 documenten

Tekort aan binnensportaccommodaties 2 documenten

Tekort aan sporthallen 2 documenten

Toegankelijkheid bij Bouwwerkzaamheden 2 documenten

Toekomst Betonbos en Betonbosbewoners 2 documenten

Toename gebruik lachgas 2 documenten

Uitslag ontwerpprijsvraag Dudok aan het Diep 1 document

Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake bijstand 2 documenten

vaccinatiegraad in Groningen 2 documenten

Verantwoordelijkheden diervriendelijk College 2 documenten

Verbod op het Oplaten van Ballonnen 2 documenten

Verkeersperikelen De Poffert 2 documenten

Verkoop sociale huurwoningen Oosterparkwijk en verkoop cultureel erfgoed door corporaties 2 documenten

Verlenging waterketenakkoord 2020-2025 2 documenten

vermelden van uitkeringsbedragen in bruto en armoedeval 3 documenten

verplichte e-screener voor wapenvergunninghouders 3 documenten

Vervolgvragen inclusief Sinterklaasfeest 1 document

vervolgvragen juridische kosten 2 documenten

Vervolgvragen omegevingsvergunning uitbreiding pluimveebedrijf Woltersum 2 documenten

vissterfte vijvers 2 documenten

VNN-locatie Barkmolenstraat 2 documenten

Wachtlijsten Veilig Thuis 2 documenten

weerstandsvermogen O.O.G. 2 documenten

Winsten in de zorg 2 documenten

Wob-verzoek PAJ 2 documenten

Wunderline 2 documenten

Zonthermiepark Zernike Reitdiep 2 documenten

zwemfeest en motie 2 documenten

‘Bufferzone’ rondom abortuskliniek Stimezo 2 documenten

Bomenkap Noord-Willemskanaal 2 documenten