Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Een verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtovereenkomsten (PvdD, GL) 2 documenten

Verhuur Ulgersmaweg 51 (CDA, Stadspartij, 100%, 21-12-2021) 2 documenten

Indicatiestelling sociale sector (SP, 13-12-2021) 2 documenten

Voorrang cruciale beroepen op woningmarkt (D66, 6-12-2021) 2 documenten

Circulaire economie (CU, 30-11-2021) 2 documenten

Hoge aardbevingsactiviteit (Stadspartij, 100%, 19-11-2021) 3 documenten

Suikerzijde en de voorlopige voorziening (PvdD, 15-12-2021) 2 documenten

Bladblazers (GL, PvdD, 22-11-2021) 2 documenten

Stand van zaken Stadspark en Drafbaan (SP, 25-11-2021) 2 documenten

Afsluiting Ring Zuid (VVD, SP, CDA, Stadspartij, 100% en PvdD, 15-11-2021) 2 documenten

Samenwonen door bijstandsgerechtigden (SP, 20-10-2021) 2 documenten

Woon-werkruimte voor kunstenaars (SP, 9-11-2021) 2 documenten

Versnelling nieuwbouw De Held (D66, VVD, 1-11-2021) 2 documenten

Aanpak van leegstand (SP, 26-10-2021) 2 documenten

Persbericht over 'Duurzame onkruidbestrijding' (PvdD, 27-10-2021) 2 documenten

Ingetrokken - Indicatiestelling in de sociale sector. (SP, 1-11-2021) 1 document

Evenement op de Grote Markt op 15 en 16 oktober (GL, PvdD 18-10-2021) 2 documenten

Opvang asielzoekers in de stad Groningen (PVV, 1-11-2021) 2 documenten

Opvragen bouwvergunningen (PVV, 8-10-2021) 2 documenten

Rioolwateronderzoek drugs (CDA, 8-10-2021) 3 documenten

Planontwikkeling in en samenwerking met Woldwijk, Ten Boer (GL, CDA en CU, 22-09-2021) 2 documenten

beleid omtrent pre-mantelzorgwoningen (CU, 4-10-2021) 2 documenten

Isolatie/ energiearmoede, Nationaal energie Manifest (GroenLinks, ChristenUnie en CDA, 24-09-2021) 2 documenten

Inspectierapport MartiniZorg (GL, 5-7-2021) 2 documenten

Streetfishing evenement 26 september in het centrum van Stad (PvdD, 23-09-2021) 2 documenten

Inclusief sporten en bewegen (CDA, 30-8-2021) 2 documenten

Faciliteren scooter skate baan (Student & Stad, Stadspartij van Stad en Ommeland 09-09-2021) 2 documenten

n.a.v. collegebrief Verstedelijking en mobiliteit (PVV, 7-9-2021) 2 documenten

Gezondheidsrisico's uitstoot Icopal (SP, GL, PvdA, 16-8-2021) 2 documenten

Opnieuw uitstel sloop/nieuwbouw Ten Boer (SP 1-9-2021) 3 documenten

Wijkacademie (SP, 27-8-2021) 3 documenten

Verstrekken overheidsopdrachten aan belastingvermijdende ondernemingen (PvdA, 20-8-2021) 2 documenten

Onzinzorg in de Jeugdhulp (SP, PvdA, VVD, 100%, CU, PvdD, 13-8-2021) 2 documenten

Toegang tot bijstand en problemen kostendelersnorm (CU, GL, 18-6-2021) 2 documenten

Problemen bij Stichting Leergeld (PvdA, 100%, 29-7-2021) 2 documenten

Ontwikkelingen Kardinge (VVD, 100%, 12-7-2021) 2 documenten

Vuurwerk tijdens Hullabaloo festival (PvdD, 2-8-2021) 2 documenten

KEI-week (S&S, 2-8-2021) 2 documenten

Kermis rond Bommen Berend (PVV, 9-8-2021) 2 documenten

Nieuwe teststraat in Groningen (PVV, 9-8-2021) 2 documenten

Woningbestand Bankastraat (SP, 11-8-2021) 2 documenten

Ontwikkelingen locatie brandweerkazerne en milieustraat (D66, 17-6-2021) 2 documenten

Preventie dader- en slachtofferschap seksueel geweld (CU, 22-6-2021) 2 documenten

Seksuele gezondheid en de capaciteit van de GGD (S&S, 9-6-2021) 2 documenten

Straat intimidatie (GroenLinks, 100%Groningen, 17-6-2021) 2 documenten

Gesloten zwembaden (VVD, Stadspartij, 100%, PVV, 21-6-2021) 2 documenten

Steun doorzettingsmacht warmtenet Groningen (PVV, 31-5-2021) 3 documenten

Energielabels en hoge kosten bij appartementen in Groningen (SP, 3-6-2021) 2 documenten

Zandwegen in Haren (VVD, Stadspartij, CDA, 100%, D66, PvdD, 31-5-2021) 2 documenten

Gevolgen van de hengelsport voor dieren, natuur en milieu (PvdD, 27-5-2021) 2 documenten

Brandveiligheid woningen (SP, 10-5-2021) 2 documenten

Wonen op Zernike (VVD, D66, 20-5-2021) 2 documenten

grote campus voor (internationale) studenten op Zernike (SP, 12-5-2021) 2 documenten

Lokaal Preventieakkoord (CU, 26-4-2021) 2 documenten

Uitbraak vogelgriep (PvdD, 22-4-2021) 4 documenten

Suikerzijde, de soortenrijkdom van de vloeivelden en de keuze van het compensatiegebied (PvdD, 21-4-2021) 2 documenten

Herplaatsing monumentale trap Van der zee (GL, 14-4-2021) 3 documenten

Ondersteuning Horecaondernemers (CU,, 12-4-2021) 2 documenten

Steunmaatregelen in de gemeente Groningen (VVD, 14-4-2021) 2 documenten

Stand van zaken motie Nationaliteit Onbekend (CU, PvdD, GL, SP, D66, CDA, PvdA, 13-4-2021) 2 documenten

Driebondsbos (Stadspartij, 25-3-2021) 6 documenten

sanering van verontreinigingen i.v.m. werkzaamheden Zuidelijke Ringweg 2 documenten

Bomenkap ARZ (PvdD, 6-4-2021) 2 documenten

Uitwisseling data omgevingsdienst Groningen (PvdD, 7-4-2021) 2 documenten

Genderdiversiteit en de non-binaire gemeenschap in Groningen (PvdA, PvdD, GL, 100% ,31-3-2021) 2 documenten

Woonzorgvisie (GL, SP, PvdA, CDA, 100%, CU, D66, 26-3-2021) 2 documenten

Hortus en de biotoop Haren (GL, PvdA, 22-3-2021) 2 documenten

Instellen van zelfbewoningsplicht, c.q. verhuurverbod Indische Buurt-De Hoogte (Pvda, 30-3-2021) 2 documenten

wijziging toewijzingsbeleid Lefier (S&S, 23-3-2021) 2 documenten

Aanpak schimmelwoningen (CDA, SP, 16-3-2021) 2 documenten

corona vaccinatie - V-day (30-12-2020, D66) - * Mondeling beantwoord in Vragenuur 6-1-2021 2 documenten

Lawaaiviaduct over Paterswoldseweg (PVV, 11-1-2021), mondelinge beantwoording tijdens vragenuur 13-1-2021 2 documenten

sociaal steun pakket cultuur (PVV, 8-3-2021) 2 documenten

De recente sluiting van cultuurzalen (GL, 15-3-2021) 2 documenten

de samenwerking van de gemeente Groningen met het Confucius Instituut (CDA, S&S, 18-2-2021) 2 documenten

Openheid betalingsregeling aangevuld wachtgeld (SP, 29-3-2021) 2 documenten

menstruatie-armoede (100%, PvdA, 5-3-2021) 2 documenten

kosten Evenementen (draverijen) Stadspark (VVD, Stadspartij, 100%, CDA, PVV, Student&Stad, 8-3-2021) 2 documenten

Vierverlaten (SP, 22-2-2021) 2 documenten

Het functioneren en transparantie van Commissie Bezwaarschriften (CDA, 26-1-2021) 2 documenten

Bomenkap talud viaduct Groningerweg (PvdD, 23-2-2021) 2 documenten

kappen in het buitengebied (PvdD, 26-2-2021) 2 documenten

Afstemming gemeente - Provincie (PvdD, SP, 25-2-2021) 2 documenten

Voorgenomen afsluiting Julianaplein (PVV, 19-3-2021) 1 document

testen en experimenten (D66, VVD, PvdA, S&S, Stadspartij, 16-2-2021) 2 documenten

weidevogelbescherming en mogelijke gevolgen (PvdD, 2-2-2021) 2 documenten

Vervolgvragen verontreiniging op het voormalige Aagrunol terrein (PvdD, PVV, 1-2-2021) 3 documenten

Jeugdzorg/Wmo (SP, 3-2-2021) 2 documenten

Mogelijke stagnatie en wachtlijsten in de (Jeugd)zorg (alle raadsfracties, 26-1-2021) 2 documenten

voorgenomen nieuwbouw moskee Selwerd (PVV, 4-2-2021) 2 documenten

Energietransitie en Grunneger Power (Stadspartij CDA en VVD, 3-2-2021) 2 documenten

Rijdende woongroepen en het Gideonterrein (SP, PvdD, S&S, 28-1-2021) 2 documenten

Short Stay, Vondelflat (Student&Stad, 26-1-2021) 2 documenten

stijging gemeentelijke woonlasten (VVD, 20-1-2021) 2 documenten

dorpsgesprekken met inwoners uit het aardbevingsgebied (alle fracties, 18-1-2021) 2 documenten

gemeentelijke informatie over klimaatverandering (PvdD, 21-1-2021) 2 documenten

Invoering betaald parkeren (CDA, 11-1-2021) 2 documenten

data algoritmes en de gemeente (D66, 11-1-2021) 2 documenten

nieuwe aanpak ophalen oud papier in Haren (CDA, VVD, 30-12-2020) 2 documenten

verstedelijking en mobiliteit (4-1-2021, D66, PvdA, GL) 2 documenten

problemen en misstanden Woldringlocatie II (SP, 16-11-2020) 2 documenten

stemlocaties Verkiezingen Tweede Kamer 2021 (D66, 9-12-2020) 2 documenten

artikel in DvhN Corona jaagt Groningen op extra kosten voor Stadhuis (CDA 9-12-2020) 2 documenten

steun horeca Groningen in deze coronacrisis (PVV, 9-12-2020) 2 documenten