Toezeggingen buiten LTA

Overzicht toezeggingen van college B&W aan raad

(die niet op de LTA worden opgenomen)

Datum toezegging

Onderwerp

Portefeuille

n.a.v. vergadering (link)

15-2-23

Aanbod om met raadsleden een rondje door het Noorderplantsoen te maken en van bewoners en andere aanwezigen te horen wat er speelt. (N.a.v. vragen over honden losloopgebied Noorderplantsoen)

Wijnja

Politiek Vragenuur 15-2

15-2-23

Zal in de uitwerking van de Regiovisie aandacht vragen voor mensen met een beperking.

Molema

Regiovisie gezonde Groningers 15-2

15-2-23

Zal samen met Lefier kijken naar oplossing voor rioollucht in de woningen. (N.a.v. vragen over huurwoningen Paddepoel zuid-west)

v. Niejenhuis

Politiek Vragenuur 15-2

22-2-23

Biedt aan om samen met de klankbord Omgevingswet te bekijken / mee te denken welke zaken nog aan de raad voorgelegd moeten worden.

v. Niejenhuis

Verordening-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-raadsvoorstel-14-12-22

22-2-23

Visie Diepenring moet in samenhang met Stationsgebied worden ontwikkeld.

v. Niejenhuis

Strategische-agenda-Stationsgebied-raadsvoorstel-19-1-23-1e-ronde

Strategische-agenda-Stationsgebied-raadsvoorstel-19-1-23-2e-ronde

8-3-2023

De auto-bereikbaarheid zal niet slechter worden, er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor alle doelgroepen.

v. Niejenhuis

Raad 8-3:M 02 PVV, PvhN - Inclusief stationsgebied bereikbaar voor iedereen

8-3-2023

Brengt dhr. Leemhuis (GL) in contact met de straatnamencommissie voor toelichting op de naamkeuze.

v. Niejenhuis

Raad 8-3:
M 13 GL, PvhN, VVD - Betere naam plangebied Spoorzone Zuidzijde

8-3-2023

Ter voorkoming van waterafsluiting huishoudens, spant de gemeente zich in om een gesprek met het Waterbedrijf te organiseren en via landelijke lobby.

Molema/Wijnja

Politiek Vragenuur 8-3

8-3-2023

Zal navragen of Muntingbrug meer /creatiever open kan

Broeksma

Politiek Vragenuur 8-3

22-3-2023

Zal contact opnemen met de heer Rijzebol over de aanleg van snel internet in het gebied

Broeksma

Vaststelling MER gebiedsontwikkeling Meerstad Noord

29-3-2023

Neemt n.a.v. verzoek om onderzoek naar klachten per wijk extra vragen hiernaar mee in jaarlijkse enquête.

Molema

Geluidsnormen-grootschalige-evenementen-buiten

5-4-23

College redeneert vanuit de verbinding, heeft eerder toegezegd om in de actielijn vrijwilligers in samenwerking met studentenverenigingen te kijken of en hoe dit kan worden opgebouwd.

Jongman Bij ingetrokken motie (raad 5 april) Even aan studenten vragen.

5-4-23

Nota is juist bedoeld om alle inwoners van welke komaf dan ook te vinden en te horen wat er leeft omdat we een inclusieve samenleving willen zijn.

Jongman

Bij ingetrokken motie (raad 5-4-23) Geen moi geen joy

12-4-23

Het college gaat met de gebruikers van het sportpark opnieuw in gesprek

Jongman

Toekomst sportpark Corpus den Hoorn (W&B) 12-4

19-4-23

Zal samen met de griffie bekijken of er ruimte is tijdens de sessie over het horeca kader om de druk (hoge energiekosten / hoge huurkosten) die ondernemers voelen te bespreken of dat er toch een aparte sessie nodig is.

Bloemhoff /griffie

Mogelijkheden-zondagochtendopening-bakkers-collegebrief-29-3-23

19-4-23

  • Gaat op bezoek in desbetreffende wijken en gaat ook in gesprek met directeur van de woningcorporatie.
  • Gaat na of er een nieuwe aanpak schimmelwoningen kan komen

v. Niejenhuis

Wijkvernieuwing-Indische-buurt-en-Paddepoel-Zuid

19-4-23

Gaat zich ervoor inzetten dat na invoering van de Omgevingswet de omgevingsplannen zo snel mogelijk worden uitgerold zodat er meer gestuurd kan worden op het omzetten van kamerverhuurpanden naar studio’s; waar versneld kan worden zal er worden versneld.

v. Niejenhuis

Meerjarenprogamma-Stadsontwikkeling-onderdeel-Wonen

10-5-23

  • Komt terug op de mogelijkheden van parkeertijden
  • Komt terug op de mogelijkheden rondom bezoekersvergunningen
  • Komt terug op het parkeren bij de winkelcentrumzone
  • Zegt toe om de situatie rondom de Queridolaan verder te onderzoeken

Broeksma

Politieke-woensdag-Dag-agenda/2023/10-mei/betaald-parkeren