Inloopbijeenkomst Rummerinkhof Haren

  • 08 september 2021 16:30 tot 19:30
  • locatie: Gymzaal van het voormalige Zernike gebouw, Rummerinkhof 8
Direct opslaan in uw agenda

*Verstuurd in dagmail d.d. 30 augustus 2021*

Uitnodiging inloopbijeenkomst Rummerinkhof Haren
 
Geachte leden van de raad,
 
Bijgevoegde uitnodiging is vandaag verstuurd aan de omwonenden van de nieuwbouw van de Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof.  De uitwerking van de plannen (voor zowel beide scholen als verkeer) is inmiddels een stuk verder. De stand van zaken wordt gepresenteerd in de vorm van een inloopbijeenkomst op woensdag 8 september a.s. tussen 16.30 en 19.30 uur in de gymzaal van het voormalige Zernike gebouw, Rummerinkhof 8. Ook uw raad is van harte uitgenodigd. Meer informatie treft u aan in bijgevoegde brief.