Uitnodiging ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’

  • 15 november 2021 15:00 tot 16:30
  • locatie: Digitaal
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’
Graag nodigen wij u uit voor de digitale bijeenkomst van onze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op maandag 15 november 2021 van 15.00 tot 16.30 uur.
Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor belangrijker geworden ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens deze digitale bijeenkomst van de ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe ga je om met integriteitsdilemma’s?
Het programma De bijeenkomst vindt plaats via Zoom en begint met een videoboodschap van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het belang van bestuurlijke integriteit. De rest van de bijeenkomst staat een panelgesprek centraal tussen meerdere experts op het gebied van bestuurlijke integriteit.
Tussendoor gaan we onder andere in op het Modelbeleidskader verboden handelingen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Ook blikken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, met uitleg over de nieuwe wetgeving ter bevordering van de bestuurlijke integriteit.
Tijdens de bijeenkomst krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid mee te doen aan stemmingen en discussies over integriteit.
Vragen?
Tijdens deze digitale bijeenkomst is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen, die we zoveel mogelijk zullen bespreken en beantwoorden. We nodigen u ook uit om al vooraf een kwestie of vraag onder onze aandacht te brengen; deze kunt u mailen naar bijeenkomst@minbzk.nl.
Zijn er ambtsgenoten voor wie de bijeenkomst ook interessant kan zijn, attendeer hen dan gerust op deze bijeenkomst.
Doelgroep Decentrale bestuurders, volksvertegenwoordigers en griffies.
Locatie en tijd Online, via Zoom. Maandag 15 november 2021 15.00 - 16.30 uur. De Zoomlink ontvangt u voorafgaand aan de online bijeenkomst indien u bent aangemeld.
Aanmelden Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de roadtour: https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/integriteit--veiligheid/roadtour-bestuurlijke-integriteit-2021
Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Organisator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties