Bijeenkomst sport & politiek Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool Groningen, 18 november 2021

  • 18 november 2021 15:15 tot 17:00
  • locatie: Willem Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17 te Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Bijeenkomst sport & politiek Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool Groningen

Net als voorgaande jaren organiseert de opleiding Sportkunde (voorheen Sport, Gezondheid & Management) van het Instituut voor Sportstudies een simulatiegame ‘Kracht van Sport’ voor haar tweedejaars studenten. Deze simulatiegame word elk jaar afgesloten met een raadsvergadering waarbij de studenten op uw stoel gaan zitten en in de raadszaal het debat met elkaar aan gaan over vraagstukken in de sport. Daaraan voorafgaand organiseren we altijd een bijeenkomst sport en politiek waarbij de studenten de gelegenheid krijgen om met raadsleden in gesprek te gaan. De meeste politieke partijen waren de afgelopen jaren daarbij aanwezig en dat werd door de studenten als zeer waardevol ervaren. De dag na het debat gaan de studenten dan vervolgens zelf de raadszaal in en kunnen ze de opgedane kennis over de politieke partijen en hun standpunten ten aanzien van sport en bewegen benutten in hun eigen raadsvergadering. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een mooie gelegenheid om in gesprek te raken met onze studenten!

Net als de vorige edities starten we met een plenaire aftrap (waarbij de visie van elke politieke partij ten aanzien van sport en bewegen gedeeld wordt en gedebatteerd wordt over enkele stellingen) De stellingen voor dit debat zullen vooraf met u gedeeld worden. Onze directeur Kris Tuinier zal dit debat leiden. Vervolgens gaan we uiteen in kleinere groepen. In deze groepen werken we met gesprekstafels waarin in kleinere setting studenten met elkaar en met politici in gesprek gaan over verschillende thema’s, te denken valt aan huidige ontwikkelingen zoals de inzet van de kracht van sport om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bezuinigingen, bewegen in openbare ruimte, sportevenementen etc. Doel van het gesprek is dat de studenten een helder beeld krijgen van de standpunten van de politieke partijen op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast heeft u wellicht tips hoe de studenten het debat in de raadszaal zo goed mogelijk kunnen voeren.


De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 november van 15.15-17.00 uur op het Willem Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17 te Groningen. Graag horen wij voor 8 oktober of er een afvaardiging van uw partij aanwezig kan zijn. Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende corona maatregelen. U kunt uw reactie sturen naar f.j.medema@pl.hanze.nl. We hopen u op 18 november te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,
Fleur Medema & Magda Boven Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen | 0613048462| f.j.medema@pl.hanze.n

Zie bijlage voor de volledige uitnodiging.