Presentatie rekenkamerrapport Aanpak Ring Zuid

  • 14 februari 2022 19:00 tot 20:15
  • locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Direct opslaan in uw agenda

De Rekenkamer Groningen heeft met de Noordelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid. Op maandagavond 14 februari van 19:00 tot 20:15 uur wordt het gezamenlijke onderzoeksrapport in een besloten digitale bijeenkomst aan raads- en Statenleden en fractievertegenwoordigers gepresenteerd.

Raads- en Statenleden en fractievertegenwoordigers hebben inmiddels per e-mail een uitnodiging ontvangen. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 12:00 uur op maandag 14 februari 2022. 

Zie na inlog op het RIShttps://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Extra-bijeenkomsten/2022/14-februari/19:00