GEWIJZIGD/ GEANNULEERD Verkiezingsbijeenkomst 15 februari 2022 in de MEER-dorpen

  • 15 februari 2022 19:30 tot 21:30
  • locatie: MFC Engelbert
Direct opslaan in uw agenda

Beste (toekomstige) gemeenteraadsleden,

Een tijdje terug hebben wij u uitgenodigd voor een verkiezingsbijeenkomst in de MEER-dorpen op 15 februari 2022. Deze gaat vanwege de huidige coronabeperkingen helaas NIET door. Met de huidige 1,5 meter afstand passen er te weinig mensen in ons MFC om zo'n bijeenkomst tot een succes te maken. Een online alternatief hebben we overwogen, maar daar verwachten we niet tot een echte discussie tussen u en dorpelingen te kunnen komen.

Wel hebben wij een alternatief bedacht. Wij gaan u schriftelijk een aantal thema’s voorleggen die spelen in onze dorpen en zullen u vragen hierop schriftelijk te reageren. U heeft zo dus de tijd om uw antwoorden te formuleren. Uw reacties zullen wij dan op onze website zetten en huis-aan-huis per flyer met al onze MEER-dorpers delen.

Binnenkort volgt een mail met nadere informatie over de thema’s, tijdschema, enzovoort. Daarnaast kunt u via deze weg ook bijv. een promofilmpje van uw partij delen.

U hoort nog van ons.

--

Met vriendelijke groet,

 

Anja van der Linden

 

Secretaris Belangenvereniging MEER-dorpen

secretarismeerdorpen@gmail.com 

06-31173207