Bijeenkomst Bouw Anders

  • 01 maart 2022 17:00 tot 18:30
  • locatie: Grand Theatre Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging bijeenkomst Bouw Anders

Op 1 maart van 17.00 – 18.30 uur wordt in het Grand Theatre aan de Grote Markt de tussenstand gepresenteerd van de woonmanifestatie Bouw Anders onder leiding van curator Patrick van der Klooster. Samen met Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Nathalie de Vries gaat hij alle locaties kort bij langs.

 

De bijeenkomst is opgedeeld in twee blokken. Het eerste blok belicht de thema’s en ambities door  de wethouder en de stadsbouwmeester.   

In het tweede blok worden drie locaties nader toegelicht en wordt het gesprek  aangegaan met de architecten en ontwikkelaars van die locaties. Met deze drie locaties geven we een dwarsdoorsnede van waar Bouw Anders voor staat.

Het gaat om de volgende locaties:

  1. Platinalaan  - Koen van Velsen Architecten en Patrimonium
  2. H.L. Wichersstraat  - Team 4 en Lefier
  3. Admiraal de Ruijterlaan  - MORE en Alfa College + Lefier
  4. Reservelocatie: Leegeweg

 

De architecten en ontwikkelaars geven niet zozeer een presentatie van de plannen. Zij worden bevraagd over de stand van zaken, de keuzes, de voortgang en het proces. Met beelden kunnen zij hun verhaal ondersteunen.

 De afsluiting is een doorkijk: de presentatie van de resultaten in september 2022 tijdens de Groninger Architectuurmaand. Daarnaast wordt de ambitie verwoord om van de manifestatie een beweging te maken: er kunnen nieuwe locaties aangedragen worden om mee te draaien in een nieuwe batch.

 

Deze bijeenkomst is openbaar. Het publiek kan een mix zijn van vakpubliek, geïnteresseerde burgers en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties.

 

 Bouw Anders fietstocht

 Het is de bedoeling om op 16 maart drie fietstochten te organiseren; elke tocht met een eigen gids: wethouder Roeland van der Schaaf, curator Patrick van der Klooster en stedenbouwkundige Jasper Schweigman.

Iedere tocht heeft een thema en doet ongeveer 5 à 6 locaties aan.

Doel van de fietstochten is vooral om gevoel te krijgen bij de locaties en de kansen die er liggen en dat nadrukkelijk in relatie met de omgeving.

 

Zoals het nu lijkt straten de fietstochten om 13.00 uur en eindigen om ongeveer 16.00 uur (inclusief ‘nazit’)

Nadere informatie volgt.