Symposium ‘True Colours’

  • 28 maart 2022 12:45 tot 17:00
  • locatie: Forum Groningen
Direct opslaan in uw agenda

LHBTI+-jongeren hebben ons nodig 

Er is in toenemende mate aandacht voor vraagstukken op het gebied van Seksuele en Genderdiversiteit onder jongeren. Ook jongeren zijn hier steeds meer mee bezig. Hoe ondersteun je jongeren met twijfels over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit? Hoe werk je aan sociale acceptatie van deze jongeren in het onderwijs? Welke rol spelen geloof en cultuur in de ontwikkeling van LHBTI+ jongeren? Welke plek hebben zij binnen geloofs- en migrantengemeenschappen? Waar kun je als intermediair of professional terecht voor advies, informatie of goede doorverwijzing? Hierover praten we 28 maart met LHBTI+ -experts en ervaringsdeskundigen op het gebied geloof, cultuur en onderwijs.  

Intermediairs en professionals, werkzaam in het sociaal domein en het onderwijs in de gemeente Groningen, zijn van harte welkom. Het Symposium kent een plenair programma en verschillende interessante deelsessies. Hieronder lees je meer over het programma.  

Via onderstaande aanmeldlink kun je je inschrijven voor het Symposium en de verschillende workshops. Voor vragen of informatie kun je mailen naar: symposiumtruecolours@werkpro.nl 

Programma: 

12.45 – 13.15 uur: Inloop en ontvangst 

13.15 – 13.45 uur: Welkom & toelichting programma door Martijn Rotgers, dagvoorzitter Inleiding Seksuele en Genderdiversiteit door Mark Gils, voorzitter COC Groningen & Drenthe en Floor Brands, COC Groningen & Drenthe en ZIEN, advisering en begeleiding LHBTI+ 

13.45 – 14.00 uur: Naar de workshops

14.00 – 15.00 uur: Eerste workshopronde    

15.00 – 15.15 uur: Pauze 

15.15 – 16.15 uur: Tweede workshopronde 

16.15 – 16.30 uur: Plenaire afsluiting door wethouder Glimina Chakor  

16.30 – 17.00 uur: Netwerkborrel