digitale informatiebijeenkomst Veiligheidsregio Groningen

  • 09 mei 2022 19:00 tot 21:00
  • locatie: digitale informatiebijeenkomst
Direct opslaan in uw agenda

Geachte college- en raadsleden,

 

De eerder aangekondigde informatiebijeenkomst inzake de begroting, jaarstukken en kaderbrief VRG is verplaatst naar 9 mei 2022. Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op de jaarstukken 2021, de beleidsbegroting 2023 en de kaderbrief 2023-2026. Daarvoor willen wij u hierbij van harte uitnodigen.

 

De informatiebijeenkomst zal worden ingeleid door de voorzitter van de veiligheidsregio, Koen Schuiling. Hierbij zal kort worden ingegaan op de algemene aspecten van de organisatie VRG.   

 

De informatiebijeenkomst zal dus plaatsvinden op maandag 9 mei 2022, 19:00 uur. U kunt de bijeenkomst bijwonen via deze link. De bijeenkomst wordt opgenomen en zal dus op een later moment ook nog beschikbaar zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Edwin Verlind

 

  Directie- en bestuurssecretaris