Paneldiscussie Hebben Forum en Oostwand het gehoopte resultaat opgeleverd?

  • 17 mei 2022 20:00 tot 21:00
  • locatie: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Direct opslaan in uw agenda

Hebben Forum en Oostwand het gehoopte resultaat opgeleverd?

Paneldebat dinsdag 17 mei

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33

In de afgelopen jaren is de Oostzijde van de Grote Markt is volledig veranderd. Een nieuw iconisch gebouw is verrezen: het Forum Groningen. De vernieuwing van de Oostwand is gereed.

 

Tijd voor bezinning. Zijn de Stadjers tevreden met het Forum, de nieuwe Oostwand en de Nieuwe Markt? Is het geworden wat we ervan mochten verwachten na de jarenlange discussies die erover gevoerd zijn? Overtreft het resultaat misschien zelfs de verwachtingen?

 

De Vrienden van de Stad Groningen organiseren een paneldiscussie over het resultaat van alle vernieuwing. Hebben Forum en Oostwand het gehoopte resultaat opgeleverd voor bewoners en bezoekers van Groningen?

 

Paneldeelnemers:

Niek Verdonk

als stadsbouwmeester van Groningen direct betrokken bij de realisering van het project. Gaf samen met Erik Dorsman het boek Forum Groningen Gebouw, plein, stad (2022) uit.

Willem Smink

wethouder ruimtelijke ordening ten tijde van de planvorming van het project.

Erik Dorsman

secretaris Kwaliteitsteam Spoorzone, lid stadsredactie van GRAS, extern adviseur Atelier Stadsbouwmeester Groningen.

Cor Wagenaar

hoogleraar architectuur en stedenbouw RUG. Publiceerde over het project.

Piet Pellenbarg

emeritus hoogleraar economische geografie RUG. Was als lid van het Grote Marktberaad betrokken bij de voorbereidings- en inspraakprocedure van het project.

 

Onder leiding van gespreksleider Eric Neef, voorzitter Vrienden van de Stad Groningen, gaan de paneldeelnemers met elkaar en het publiek in discussie.


Wanneer:      dinsdag 17 mei

Waar:            Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

Hoe laat:       20.00 (zaal open: 19.30 uur)

Toegang:       vrij

www.vriendenstadgroningen.nl

info@vriendenstadgroningen.nl