Uitnodiging Dag van de Nedersaksenlijn

  • 18 mei 2022 19:45 tot 20:55
  • locatie: Geert Teis theater te Stadskanaal
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging Dag van de Nedersaksenlijn op 18 mei 2022, 19.45 uur, Theater Geert Teis, Stadskanaal

De ontwikkelingen rond een aantal regionale spoorlijnen gaan snel. Er is volop aandacht voor de lijn Rheine-Coevorden en inmiddels ook voor de verbinding Zwolle-Münster en voor de Nedersaksenlijn.

Om die aandacht voor de Nedersaksenlijn vast te houden en verder te versterken, organiseert de Stichting Nedersaksenlijn op 18 mei De Dag van de Nedersaksenlijn.

De Stichting Nedersaksenlijn nodigt u van harte uit om 18 mei vanaf 19.30 uur aanwezig te zijn bij het avondprogramma in Theater Geert Teis in Stadskanaal. Geert Teisplein 2.

Tijdens het avondprogramma is de hele regio van de Nedersaksenlijn vertegenwoordigt, inclusief het aangrenzende Duitse gebied. Gasten in de zaal en op het podium komen uit politiek, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en (regionale)overheden aan beide zijden van de grens. En natuurlijk zijn er de Vrienden van de Nedersaksenlijn.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, milieu en sociaaleconomische versterking van de regio is het meer dan ooit noodzakelijk dat we nu als grensregio stevig laten zien dat er een breed grensoverschrijdend draagvlak en belang is wat betreft de Nedersaksenlijn en de daarmee samenhangende lijn Rheine-Coevorden die in 2025 in bedrijf moet zijn.

De Dag van de Nedersaksenlijn moet veel informatie en ideeën opleveren voor een – als het kan Nederlands-Duits- bidbook dat we op verzoek van de Nederlandse staatssecretaris mevrouw Vivianne Heijen de komende maanden willen gaan opstellen als regio. De staatsecretaris zelf zal digitaal op de bijeenkomst aanwezig zijn, in verband met een verblijf in het buitenland.

Het programma voor deze avond treft u in het volgende blad aan.

www.nedersaksenlijn.nl

Voor het programma en aanmelden zie bijlage.