Woonbond: Het Speelveld deel 1

  • 18 mei 2022 19:30 tot 20:30
  • locatie: Webinar
Direct opslaan in uw agenda

De volkshuisvesting voor raadsleden

Speciaal voor gemeenteraadsleden die ‘wonen’ in hun portefeuille hebben biedt de Woonbond twee webinars aan als introductie op de volkshuisvesting. De Woonbond zal als ‘de stem van hurend Nederland’ dit speelveld belichten vanuit het perspectief van de georganiseerde huurders. Een belangrijke, maar soms vergeten invalshoek. De webinars duren beide ongeveer 60 minuten en er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 

Deel 1: het speelveld

 Woensdag 18 mei om 19:30 uur

Wonen of volkshuisvesting? In het huidige kabinet is er (weer) een minister voor Volkshuisvesting. Wonen laten we niet meer over aan de markt, de overheid neemt weer regie. In het eerste deel van dit webinar komt u te weten waar we het bij ‘sociale of gereguleerde huur’ dan over hebben. Om welke huurwoningen gaat het en wie hebben toegang tot die woningen. En wat is dan ‘middenhuur’? We bespreken de actuele ontwikkelingen die gaande zijn in de sector.

Ook presenteren we de verschillende spelers in de volkshuisvesting. Hoe ziet het toezicht op de woningcorporaties er bijvoorbeeld uit, en welke plek hebben de particuliere of commerciële verhuurders als het gaat om de sociale huur? Wat is de rol van de (georganiseerde) huurders? En natuurlijk bespreken we welke rol de gemeente heeft of kan hebben bij het vormgeven van goed beleid op het gebied van huren. We eindigen met een overzicht van de belangrijkste spelregels die gelden in de sociale huursector. Het Burgerlijk Wetboek, de Overlegwet en de Woningwet2015.

Aanmelden zie bijlage.