Woonbond: het lokale overleg deel 2

  • 25 mei 2022 19:30 tot 20:30
  • locatie: Webinar
Direct opslaan in uw agenda

De volkshuisvesting voor raadsleden

Speciaal voor gemeenteraadsleden die ‘wonen’ in hun portefeuille hebben biedt de Woonbond twee webinars aan als introductie op de volkshuisvesting. De Woonbond zal als ‘de stem van hurend Nederland’ dit speelveld belichten vanuit het perspectief van de georganiseerde huurders. Een belangrijke, maar soms vergeten invalshoek. De webinars duren beide ongeveer 60 minuten en er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 Deel 2: het lokale overleg

 

Woensdag 25 mei om 19:30 uur

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat elke gemeente een ‘woonvisie’ moet hebben en dat op basis daarvan ‘prestatieafspraken’ moeten worden gemaakt. Vaak is dat een jaarlijks terugkerend proces.

Bij het maken van die afspraken zitten gemeente, woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) als gelijkwaardige partijen aan tafel. Dat vereist samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Op basis van ervaringen van huurdersorganisaties geven we daar een beeld van. Gedeelde informatie en een gesprek over de analyse van die informatie blijken belangrijke pijlers voor constructief overleg. Welke informatie is beschikbaar en wat kun je daar mee? Wat mag je van de huurdersorganisaties verwachten en wat niet? En op welke manier biedt de Woonbond ondersteuning? Het doel is immers dat met betrokkenheid van de huurders er lokaal goede afspraken gemaakt worden voor de volkshuisvesting. De gemeenteraad krijgt het resultaat van dit driepartijenoverleg gepresenteerd en het is nuttig te weten wat je van wie mag verwachten.

Aanmelden zie bijlage.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 mei 2022, er zijn geen activiteiten
2 mei 2022, er zijn geen activiteiten 3 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 4 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 5 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 6 mei 2022, er zijn geen activiteiten 7 mei 2022, er zijn geen activiteiten 8 mei 2022, er zijn geen activiteiten
9 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 10 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 11 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 12 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 13 mei 2022, er zijn geen activiteiten 14 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 15 mei 2022, er zijn geen activiteiten
16 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 17 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 18 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 19 mei 2022, er zijn geen activiteiten 20 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten Vandaag, 21 mei 2022, er zijn geen activiteiten 22 mei 2022, er zijn geen activiteiten
23 mei 2022, er zijn geen activiteiten 24 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 25 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 26 mei 2022, er zijn geen activiteiten 27 mei 2022, er zijn geen activiteiten 28 mei 2022, er zijn geen activiteiten 29 mei 2022, er zijn geen activiteiten
30 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 31 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten