de ontwerpbegroting 2023 van het OV-bureau Groningen Drenthe

  • 31 mei 2022 19:00 tot 20:30
  • locatie: digitale bijeenkomst
Direct opslaan in uw agenda

Middels bijgevoegde brief nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst over de financiële stand van zaken rondom de ontwerpbegroting 2023 van het OV-bureau Groningen Drenthe op dinsdag 31 mei aanstaande van 19.00 tot- 20.30 uur.

 

Deze bijeenkomst kan digitaal worden bijgewoond. De digitale link heeft u inmiddels ontvangen (ook op te vragen via griffie@groningen.nl).

Informatiebijeenkomst over Ontwerpbegroting 2023 OV-bureau en regionaal spoor (*achter inlogcode)