Excursie Polder De Oude Held

  • 17 juni 2022 20:00 tot 21:00
  • locatie: Hoogkerk, hoek Kerkstraat
Direct opslaan in uw agenda

Beste raadsleden,

Als vervolg op de brief aan de gemeenteraad van de Natuur en Milieufederatie Groningen over natuurcompensatie Suikerzijde (29 april), bieden Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap u graag de mogelijkheid tot een excursie in Polder De Oude Held. Deze excursie vindt plaats op vrijdagavond 17 juni om 20.00 u. Rond die tijd zijn de gruttokuikens bijna vliegvlug en klaar om de reis naar Afrika te aanvaarden. Uiteraard in het volste vertrouwen dat ze volgend jaar weer kunnen terugkeren in hun bekende broedgebied in Polder De Oude Held. Want grutto’s zijn plaatstrouw en broeden altijd op korte afstand van de plek waar ze geboren zijn.

Tijdens de excursie zullen we onder begeleiding van één van de weidevogelboeren ook een stuk het gebied in lopen, uiteraard op een plek waar we geen verstoring voor de weidevogels veroorzaken. Een unieke kans om zelf de betekenis van dit gebied voor de weidevogels te beleven.

Aanmelden en programma achter de inlogcode.

Aanmelden Uitnodiging excursie Polder De Oude Held 17 juni 20.00 uur