Uitnodiging ALV jaarcongres VNG 29 juni 2022

  • 29 juni 2022 11:30 tot 13:00
  • locatie: IJsbaan de Westfries in Hoorn
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging ALV jaarcongres VNG 29 juni 2022

 Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 29 juni 2022, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 28 en 29 juni 2022 dat voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke ontmoeting kan worden georganiseerd. Meer informatie over het VNG Congres vindt u op vngjaarcongres.nl.

U bent van harte welkom bij deze ALV op IJsbaan de Westfries in Hoorn.

In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op:

  • De agenda en stukken voor deze ALV (zie de bijlagen op de website voor de volledige agenda en stukken)
  • De besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken


U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 16 juni a.s. amendementen op voorstellen indienen.

Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. Wij zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierbij altijd contact opnemen met de VNG-medewerkers.

 

Meer informatie:

VNG Lbr. 22/035 - Uitnodiging ALV 29 juni 2022