Meedenksessie behandelgezinshuizen Informatie

  • 30 juni 2022 15:30 tot 17:00
  • locatie: Elker, Cantersveen 4 in Haren
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging Meedenksessie behandelgezinshuizen Informatie

Donderdag 30 juni 2022 van 15:30 tot 17:00 uur bij Elker, Cantersveen 4 in Haren

Met het oprichten van een behandelgezinshuis in de provincie Groningen is er een nieuwe manier van kleinschalig verblijf met behandeling ontstaan. Dit is voor jeugdigen bij wie er sprake is van een verhoogd risico voor de ontwikkeling en die tijdelijk of niet meer thuis kunnen wonen. Zij verblijven maximaal een jaar in een behandelgezinshuis. Hierdoor voorkomen we op langere termijn de inzet van zwaardere hulp en werken we toe naar een duurzaam perspectief.  Het Jeugd Expertise Netwerk Noord Nederland (JENN) helpt ons met een financiële bijdrage, waardoor we behandelgezinshuizen in de provincie Groningen kunnen uitbreiden. 

Meer informatie en opgave achter de inlogcode via onderstaande link:

Uitnodiging meedenksessie behandelgezinshuizen Informatie