Uitstel Themabijeenkomst Asielbeleid & Realiteit

  • 22 september 2022 10:00 tot 21:00
  • locatie: Nadere informatie volgt
Direct opslaan in uw agenda

Themabijeenkomst Asielbeleid & Realiteit verdaagd

 Beste genodigden,

 Tot onze spijt zien wij ons genoodzaakt de Themabijeenkomst Asielbeleid & Realiteit te verschuiven, die we komende donderdag 22 september in Groningen hadden willen houden.

De herdenking van 25 jaar tentenkamp in Lheebroek gaat die ochtend wel door, maar de themabijeenkomst met lezingen, sessies en rondleidingen ’s middags in Groningen niet.

De ene prioriteit verdringt de andere

Zoals velen van jullie weten, organiseren wij deze weken op verzoek van het Rijk crisisnoodopvang voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen en anders buiten hadden moeten slapen. We vangen honderden mensen op in tientallen kerken, inmiddels in het hele land. Dat vergt een grote inspanning van het (naar verhouding kleine) team van INLIA. Vanwege deze hectiek is het ons niet mogelijk geweest de Themabijeenkomst voor te bereiden op het niveau waarop we dat willen doen. Daarnaast hebben we in deze laatste dagen te kampen met afwezigheid door ziekte en andere omstandigheden van mensen die we nodig hadden voor de voorbereiding van het programma.

Van uitstel komt geen afstel

Afgelopen donderdag 15 september werden we in Amsterdam, bij de landelijke bijeenkomst over de LVV die was georganiseerd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid, geïnformeerd dat er later dit jaar met de NGO’s gesproken zal worden over de toekomst van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Het verzetten van de themabijeenkomst geeft ons de mogelijkheid een goed inhoudelijk debat te voeren, gestoeld op de actualiteit van dat moment. Daarbij komt dat we dan ook - mits de situatie in Ter Apel dan zoals verwacht inderdaad verbeterd is -  kunnen terugblikken op wat er daar gebeurd is en wat dat betekent, en voorstellen zullen kunnen doen voor de asielopvang in de toekomst. We moeten niet opnieuw door de ondergrens van de humaniteit zakken.

Zo hopen we het nadeel van uitstel om te buigen in een voordeel.

 We hopen op jullie begrip en zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe datum bekend maken.

 

Hartelijke groet / Kind regards,

 

John W R van Tilborg

Directeur INLIA

Jacobijnerstraat 5

9712 HZ  GRONINGEN

T 050-3138181 / M 06-11264974

E themabijeenkomst@inlia.nl            W www.inlia.nl