Uitnodiging Kennismakingsbijeenkomst VGG klankbordgroep raadsleden

  • 27 september 2022 19:30 tot 21:30
  • locatie: Raadzaal Gemeentehuis Ten Boer, Hendrik Westerstr. 24, 9791 CT
Direct opslaan in uw agenda

Zie voor de agenda en vergaderset het linkje

(ook in de dagmail van 14-9 *alleen beschikbaar na inloggen)

Graag aanmelden voor deelname via griffie@groningen.nl

Wat doet de VGG en de klankbordgroep
De klankbordgroep is in het leven geroepen om ideeën uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en om, in overleg met de griffiers, bijeenkomsten te organiseren over overkoepelende thema’s (zie volgend kopje). Binnen de klankbordgroep worden geen besluiten genomen die een mandaat vragen. We willen namens de VGG voor alle raadsleden in Groningen iets kunnen betekenen, zodat zowel kleine als grote gemeenten voorzien kunnen worden van relevante informatie en van elkaar kunnen leren.
Daarnaast proberen we als VGG de schakel te vormen tussen de VNG commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) en de raden in Groningen. Denk hierbij aan het opvragen van achtergrondinformatie en het delen van de agenda van de VNG-commissie Raadsleden. Deze agenda kan ook in de klankbordgroep worden besproken.

Thema’s voor bijeenkomsten
Uit onze rondgang is gebleken dat vooral overkoepelende thema’s behandeld moeten worden. Hierbij denken we aan het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van participatie, gemeenschappelijke regelingen, werkgeverscommissie, de Omgevingswet, en raadacademies in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor Raadsleden. De inhoud zal dan in overleg met de griffiers bepaald worden, wij kunnen als VGG een faciliterende rol vervullen (denk hierbij aan het uitnodigen van sprekers en het regelen van een locatie).
Ook is het idee geopperd om eens per twee jaar een grote netwerkbijeenkomst voor raadsleden te organiseren, al dan niet in samenwerking met Friesland en Drenthe.


Samenstelling klankbordgroep
Ons voorstel om, vanwege het relatief kleine aantal gemeenten in Groningen, 2 in plaats van 1 raadslid per raad zitting te laten nemen in de klankbordgroep wordt goed ontvangen. Zo kunnen de raadsleden elkaar aanvullen, indien nodig vervangen en zal de opkomst bij de klankbordgroep groter zijn.


Frequentie
We streven er naar om niet meer dan 1 of 2 bijeenkomsten per jaar te organiseren voor raadsleden. Dit omdat wij niet in herhaling willen treden en ook niet in de weg willen zitten bij bijvoorbeeld inwerkprogramma’s. Daarom is het idee om in samenwerking met de griffiers een 4-jaren planning te maken, waarin we kunnen kijken welke thema’s wanneer behandeld worden.