Bijeenkomst sociaal domein Vanmontfoort

  • 28 september 2022 19:00 tot 21:00
  • locatie: Hotel Lunia, Molenhoek 2, Oldeberkoop
Direct opslaan in uw agenda

Zie bijlage voor de volledige uitnodiging. 

Geacht raadslid sociaal domein,

U bent enkele maanden geleden geïnstalleerd als raadslid in uw gemeente Groningen, met als specifiek aandachtsveld het sociaal domein of een deel daarvan. Het sociaal domein is veelomvattend, in de meeste gemeenten betreft het ca. 40 – 50% van de gemeentelijke begroting! Inmiddels heeft u de eerste stappen in deze nieuwe raadsperiode gezet en wellicht gemerkt dat het sociaal domein niet alleen veelomvattend is, maar ook heel veel uitdagingen kent. Daar komt ook nog eens bij dat het geen gemakkelijke materie is. Het sociaal domein is echter ook een prachtig werkveld, waarin inhoud, organisatie en proces erg nauw luisteren.
En omdat juist in dit domein de mens centraal staat, verdient dit werkveld het om met de grootste zorgvuldigheid te worden ingevuld en uitgevoerd. En wat ons betreft gaat het daarbij niet alleen om uw kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak, maar ook de controlerende taak die de raad heeft ten opzichte van het college van B&W.

Annika Verhagen en Arno van Kempen van VanMontfoort willen u graag in een paar uur bijpraten en meenemen in de eerste beginselen van wat een raadslid met als aandachtgebied het sociaal domein zou moeten weten om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren. Annika heeft jarenlange ervaring als consultant op het gebied van het sociaal domein en Arno is van 2014 – 2022 wethouder sociaal domein geweest.

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 27 september en woensdag 28 september van 19:00 – 21:00 uur in hotel Lunia, Molenhoek 2, Oldeberkoop.
Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.:

  • Wat is het verschil tussen maatwerk versus algemene voorzieningen?
  • Wat houdt demedicaliseren nu precies in?
  • Wat wordt er bedoeld met normaliseren?
  • Wat valt er allemaal onder de Wmo?
  • Waarom verandert een Sociaal Werkbedrijf naar een ontwikkelbedrijf?
  • Wat houdt ‘werken volgens de bedoeling’ nou precies in?
  • Wie maakt aanspraak op bijzondere bijstand?

Bovengenoemde bijeenkomsten worden georganiseerd voor raadsleden en ook voor wethouders van gemeenten uit Groningen, Friesland en Drenthe. Soortgelijke bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden voor raadsleden en wethouders van gemeenten uit de provincies Zuid Holland en Utrecht en waren een succes! Zie hier een bericht met meer informatie en de ervaringen van deelnemers.

Wij nodigen u van harte uit zich kosteloos in te schrijven voor 1 van deze sessies. U kunt dat doen door deze email te beantwoorden en daarbij aan te geven op welke datum u aanwezig wilt zijn.

Wij zien uw deelname graag tegemoet!

Een soortgelijke brief is ook verstuurd naar de wethouder(s) sociaal domein in uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Arno van Kempen & Annika Verhagen

Vanmontfoort