Sint Martinus Symposium

  • 11 november 2022 13:30 tot 17:00
  • locatie: Martinikerk, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Sint Martinus Symposium over Solidariteit

 Op vrijdag 11 november vindt in de Martinikerk van 13:30 – 17:00 uur voor de eerste keer het

Sint Martinus Symposium plaats. Initiatiefnemers Humanitas en Stichting Present nodigen iedereen uit die, in welke vorm dan ook, zich vrijwillig inzet voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Het thema is Solidariteit organiseren, passend op 11 november, de dag waarop Groningers Sint Maarten vieren. Sprekers zijn onder andere wethouder Inge Jongman, Erik Dannenberg (Divosa) en Ruth Peetoom (GGZ Nederland). Door zichtbaar te maken wat er allemaal is en wie er betrokken zijn, willen Humanitas en Stichting Present vele Groningers informeren en inspireren.

 U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

In de Martinikerk is iedereen welkom die wil bijdragen aan een stad met meer saamhorigheid. Het symposium is voor doeners en denkers die streven naar een rechtvaardige(r) samenleving. Dit vanuit het besef dat we er samen voor staan en dat ieder van ons op enig moment in het leven hulp heeft te bieden of juist hulp nodig kan hebben. 

 Naast sprekers zijn er ook ontmoetingstafels. Hier kunnen mensen zich verdiepen in thema’s als mantelzorg, armoede, diversiteit & inclusie, gezondheid, kunst & cultuur, taal en vluchtelingen en in projecten als Stadjers Hand in Hand en Kansrijk Groningen.

 Het Sint Martinus Symposium vindt plaats in het kader van de Sint Martinusdagen Groningen. Het wordt ondersteund door vrijwilligersplatform Link050 en de gemeente Groningen.

Zie bijlagen.