Kennissessie voor raadsleden over Informatiebeveiliging en privacy

  • 16 januari 2023 19:00 tot 20:00
  • locatie: Stadhuis (Raadzaal)
Direct opslaan in uw agenda

Maandagavond 16 januari 19.00 -20.00 uur Kennissessie voor raadsleden Informatieveilig werken

(INTERN)
Op maandagavond 16 januari, direct voorafgaand aan de fractievergaderingen, belegt de organisatie (na overleg met de agendacommissie) een kennissessie voor raadsleden (aanmelden niet nodig) m.b.t. informatieveilig werken.
Dit is een belangrijk onderwerp voor raadsleden omdat zij geregeld met vertrouwelijke informatie worden geconfronteerd.
In de gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Groningen is o.a. opgenomen: “Raads- en collegeleden gaan zorgvuldig om met geheime of niet-openbare gegevens die hen ter beschikking staan; zij zorgen ervoor dat (fysieke dan wel digitale) documenten met dergelijke gegevens beveiligd zijn tegen raadpleging door derden.”
Ten behoeve van bewustwording en ondersteuning in dit opzicht dient deze kennissessie, die we van harte aanbevelen.
De agendacommissie heeft de organisatie gevraagd de sessie gepaard te doen gaan met een schriftelijke briefing. Deze treft u in de bijlage* aan.

*alleen beschikbaar na inloggen.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo