Uitnodiging Expertmeeting Stadsontwikkeling

  • 19 januari 2023 17:00 tot 21:00
  • locatie: Tuinindestad, Tarralaan6, Westpark
Direct opslaan in uw agenda

Persoonlijke uitnodiging

EXPERT MEETING STADSONTWIKKELING
donderdag 19 januari 17.00 / 21.00
Tuinindestad, Tarralaan 6, Westpark

Met Frans Soeterbroek, Robert Visser, Rik van Niejenhuis & jij,
omdat stadjers expert zijn als het gaat om de plek (in de stad) waar ze wonen

 

Frans Soeterbroek is socioloog en probeert al meer dan 10 jaar beweging te krijgen in (onder andere) de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling; de systeemwereld (waar alles volgens planmatige logica wordt besloten) te verbinden met de leefwereld (waar jij en ik, iedereen eigenlijk leeft, woont, ademt). Volg zijn blogs op: https://deruimtemaker.nl/ en je bent weer wat wijzer.

Robert Visser is ingenieur en impact ondernemer publieke gezondheid. Hij is een van de oprichters van Cooplink, de Nederlandse vereniging van wooncoöperaties die bewoners gedreven wooninitiatieven helpt neer te zetten als een volwaardige derde weg binnen de woningbouw en het woningbeheer: https://www.cooplink.nl/nieuws. Hij heeft ervaring met bouwprojecten in Brazilië, juist daar waar het geld niet over de drempel naar binnen klotst. In Groningen pleit hij al jaren voor empowerment van stadjers. Er is zoveel kennis en kunde, maar hoe gebruik je die als stadsbestuur?

Rik van Niejenhuis is planoloog en de kersverse wethouder Wonen (in brede zin) van het meest linkse stadsbestuur in Nederland. Het coalitieakkoord staat bol van de ambities; het ademt een sterke wil om de stadjer te betrekken bij de plannenmakerij vanuit het gemeentehuis.

Met de introductie van deze gasten, nodigen we jou persoonlijk van harte uit op de expertmeeting van 19 januari. Directe aanleiding is de meest recente publicatie van Frans Soeterbroek: ‘Omstreden plannen, onderschatte burgers’, waarin hij zijn ervaringen met stadsontwikkeling nog eens compact samenvat:
Bewoners worden niet serieus betrokken bij woningbouw en gebiedsontwikkeling in de stad. Dat leidt tot steeds grotere verwijdering tussen de plannenmakers en bewoners, tussen politiek en burger, tussen oude en nieuwe buurtbewoners. Frans Soeterbroek kiest positie en biedt perspectief op een ontwikkelcultuur die uitnodigend is naar bewoners. (zie: https://trancity.nl/publicaties/omstreden-plannen-onderschatte-burgers)

Ja, er zijn (tal van) manieren om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen stad en Frans Soeterbroek zet ze in deze publicatie nog eens op een rij (lezen dus, op de link hierboven gratis te downloaden). En ja, ook Frans is soms teleurgesteld als hij ziet hoe weinig opvolging zijn ideeën krijgen. Kortom, hoogste tijd om het tij te keren. Met deze gasten én jullie zitten we in het juiste gezelschap om te bedenken hoe we de stad voortaan samen kunnen ontwikkelen.

Het juiste gezelschap: we streven naar een goed gemengd gezelschap van stadjers, raadsleden, ambtenaren en professionals, zodat de verschillende werelden bij elkaar komen en we elkaars taal leren spreken.

Opzet:  inloop tussen 16.30 en 17.00 uur: koffie staat klaar, als ook de thee en het water; aftrap om 17.00 uur: Frans Soeterbroek zal zijn verhaal toespitsen op de gemeente Groningen. Hij kent de stad en kan plussen en minnen benoemen, waar liggen de kansen? Ca 17.45 u: Robert Visser zal verslag doen, van zijn contacten met de gemeente Groningen; het aantal keren dat hij op de deur heeft geklopt, zonder bevredigend resultaat. Dat kan anders (maar hoe?). 18.15 u: Rik van Niejenhuis is nieuwsgierig en zal vooral luisteren. Wat is zijn eerste spontane reactie, ziet hij aanknopingspunten voor een (ander) gemeentelijk beleid?

18.30 hoogste tijd om wat te eten, we praten in groepen verder met een gezond bord voedsel op schoot. We vormen gemengde groepen rond een aantal wooninitiatieven en/of plekken waar het schuurt in de stad (botsende belangen). Centrale vragen: wat is hier aan de hand? wat willen bewoners (kan dat wel/niet, waarom wel/niet)? Hoe komen we op deze plek samen verder, met de stadjer aan de ontwikkeltafel. Rond 19.45 verzamelen en verslag doen. 20.00 wanneer is de volgende afspraak, waar gaat die over, kunnen we 1 of meerdere pilots opzetten (bewonersontwikkelplekken)? Is de tijd rijp voor een Groninger Federatie van Wooninitiatieven?

 

We hebben ruimte voor ca dertig mensen, meld je zsm aan door een mail te sturen naar tuinindestad@gmail.com, met naam en (eventueel) organisatie of collectief waar je mee verbonden bent. Let op, we verwachten dat je de tijd neemt om de publicatie van Frans Soeterbroek te lezen (‘Omstreden plannen, onderschatte burgers’, zie link hierboven) en opgeven is komen. Ben je de 19januari toch verhinderd, zoek dan een waardig vervanger. Deelname is gratis, al wordt het gewaardeerd als je een donatie in de pot doet voor het eten.

Dank
Frans Kerver
Tuinindestad

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo