Politieke avond Professorenbuurt-Oost

  • 21 maart 2023 12:00 tot 14:00
  • locatie: Monkey Donkey, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Geachte raadsleden,


Zoals eerder aangekondigd vindt op dinsdag 21 maart a.s. in de Professorenbuurt-Oost een gemeentepolitieke avond plaats in Monkey Donkey (voormalige Kandelaarkerk), Hamburgerstraat 13.

Centraal staan een viertal onderwerpen/stellingen die gaan over wonen en/of verkeer en die onze buurt raken. Via een rode of groene kaart kunnen aanwezigen ten aanzien van deze stellingen kleur bekennen.
De wethouders Bloemhoff (oude stadswijken), Broeksma (verkeer) en van Niejenhuis (wonen) zullen hierop reageren en hun beleid uitleggen. Daarna krijgen raadsleden de mogelijkheid reageren. Tenslotte is het woord aan bewoners.
Per stelling is ongeveer 20 minuten beschikbaar. Niet alle raadsleden kunnen daarom steeds aan bod komen. Van belang is ook vooral dat bewoners het woord kunnen hebben.
De gedachtewisseling is tijdens deze avond belangrijker dan kleur bekennen. We hopen op interessante gesprekken, waarin bewoners geïnformeerd worden en waarin wethouders en raadsleden zich meer bewust worden van water er in onze buurt op gebied van wonen en verkeer leeft.
De inloop van de avond is vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur precies en eindigen het formele deel om 21.30 uur. Daarna kunnen bewoners, raadsleden en wethouders elkaar (tot plm. 22 uur) nog even informeel ontmoeten.


Graag nodigen wij één raadslid van uw partij uit om deze avond bij te wonen. Wilt u uiterlijk 1 maart a.s. laten weten of u komt en wie u afvaardigt (contactadres: info@professorenbuurtoost.nl)? Voor vragen en/of opmerkingen kunt u hier ook terecht.
De stellingen volgen begin maart.


We kijken uit naar een mooie avond,


Met vriendelijke groet,


Hans ter Haar Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost info@professorenbuurtoost.nl tel 06-23986707