Save the date kick-off bijeenkomst Preventie met Gezag

  • 23 maart 2023 12:00 tot 18:00
  • locatie: De Oosterpoort, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

 Beste ketenpartner,

 Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de kick-off bijeenkomst Preventie met Gezag op:

 Donderdag 23 maart a.s. vanaf 12.00 – 18.00 uur

Het programma is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden van de betrokken ketenpartners met een nauwe betrokkenheid bij de (preventieve) aanpak van jeugdcriminaliteit, maar ook voor een aantal sleutelfiguren uit de noordelijke wijken die hierin een rol kunnen en willen spelen.

Preventie met Gezag is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Met dit programma wil het Rijk de leefbaarheid en veiligheid in meerdere kwetsbare wijken in Nederland verbeteren. In Groningen gaat het om de noordelijke wijken, van Vinkhuizen tot en met de Oosterparkwijk. Preventie met Gezag is specifiek gericht op het aanpakken van jeugdcriminaliteit.

Voor de aanpak van jeugdcriminaliteit ontvangen de gemeente Groningen en justitiepartners de komende jaren extra geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met deze extra middelen willen wij de bestaande aanpak versterken door een aantal succesvolle interventies structureel te borgen of juist uit te breiden en om gewenste interventies aan de aanpak toe te voegen.

Wij willen graag met jullie in gesprek over wat de belangrijkste aandachtspunten, knelpunten en vraagstukken zijn in het aanpakken van jeugdcriminaliteit en hoe wij hier gezamenlijk een ‘plus’ aan kunnen geven. De bijeenkomst is ook bedoeld om met elkaar uit te spreken dat wij hier samen voor gaan.

Daarnaast is er een interessant programma samengesteld met inspirerende sprekers, intermezzo’s gericht op de actualiteit in Groningen en werkvormen om het gesprek met elkaar te voeren over hoe wij samen de jeugdcriminaliteit in Groningen terugdringen. Het volledige programma ontvang je ruim voor de bijeenkomst.

 Programma:

12.00 uur Aanvang met een gezamenlijke lunch

13.00 uur Start programma

17.00 uur Afsluiting programma

17.00-18.00u uur Afsluitende borrel

Locatie: De Oosterpoort, Trompsingel 27 Groningen

 Deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk vrijdag 10 maart a.s. aan te melden!!

 

Zie bijlage!