De linkse mannen lossen het op Versterkingspijn

  • 29 maart 2023 20:00 tot 22:00
  • locatie: Dorpshuis 't Holt, Ten Post
Direct opslaan in uw agenda

De linkse mannen lossen het op Versterkingspijn

Het hoge woord is eruit: Nederland heeft door de gevolgen van de gaswinning een ereschuld aan Groningen. Hoe nu verder? De Linkse Mannen bespreken het op 29 maart met onder meer directeur-bestuurder Regina Bouius-Riemersma van de Nationaal Coördinator Groningen en rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

De belangen van Groningers zijn stelselmatig genegeerd, aldus de parlementaire enquêtecommissie. Daarnaast krijgt de culturele waarde van het gebied al jaren te weinig aandacht. Het is de hoogste tijd om de versterkingsopgave ook en vooral als een culturele opgave te gaan zien. Hoe bouwen we aan een nieuwe generatie Groninger huizen die van nu zijn, maar ook onomstotelijk Gronings?

Bram Douwes en Wilbert van de Kamp gaan op zoek naar oplossingen. Dat doen ze met mensen die dicht bij het vuur zitten: directeur-bestuurder Regina Bouius-Riemersma van de Nationaal Coördinator Groningen, rijksbouwmeester Francesco Veenstra, bouwmeester versterking Dianne Maas-Flim van de gemeente Groningen, gedeputeerde Schade, Versterken en Governance Johan Hamster, Overschild-bewoonster Klaasje Pen en architect Tjalling Zondag.

Gaan we nu eindelijk écht versterken? En dan niet alleen met het oog op veiligheid, maar ook met volle aandacht voor de enorme cultuurhistorische waarden van onze dorpen en ons landschap?

Hoe breken we uit onze zelfgebouwde procedurele gevangenis vol juridische valkuilen, bestuurlijke obstakels en stroop? Zit de oplossing in het betrekken van (lokale) architecten, wiens vak het is om met oog voor de context en de wensen en belangen van de bewoners tot het beste resultaat te komen? 

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig!