VNG Congres Groningen

  • 14 juni 2023 08:30 tot 17:00
  • locatie: Martini Plaza en diverse locaties
Direct opslaan in uw agenda

Lbr. 23/015 - Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

 Geachte leden van college en gemeenteraad,

Ten behoeve van uw voorbereiding op de ALV van 14 juni ontvangt u hierbij alvast:

  1. de conceptagenda voor de ALV
  2. een toelichting op de wijze waarop wij in de toekomst op een andere manier ruimte willen geven voor moties en signalen van gemeenten in de ALV
  3. de conceptversie van de VNG Verenigingsstrategie 2030.

De stukken zijn te downloaden via de link in de bijlage. 

 Zie bijlage!

Aanmelden via https://www.vngjaarcongres.nl/inschrijven