Bijeenkomst Groninger broedplaatsen in perspectief

  • 20 juni 2023 15:00 tot 18:00
  • locatie: Stadslab, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Beste genodigde,

De gemeente Groningen is bezig invulling te geven aan een nieuw perspectief op broedplaatsen. We nodigen jullie graag uit om hierover in gesprek te gaan en input te leveren voor de toekomst.

Als gemeente Groningen vinden wij het van groot belang ruimte te bieden aan broedplaatsen. Daarom hebben wij in 2020 onze Strategische Aanpak Broedplaatsen gepresenteerd. Hierin hebben we vastgelegd hoe we broedplaatsen willen faciliteren en stimuleren op economisch, cultureel-creatief en sociaal economisch vlak. Maar de ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Dit vraagt om het bestaande kader concreet te maken met beleidsinstrumenten die deze sector zo goed mogelijk ondersteunen. En die sector zijn jullie.

Daarom gaan we graag met jullie in gesprek over de invulling van het toekomstige beleid. Maar voordat we dit doen, maken we jullie graag deelgenoot van enkele onderzoeken op dit thema die binnenkort gepubliceerd worden. Daarna is er ruimte om vragen te stellen, van gedachten te wisselen en input te leveren. Dit doen we in de vorm van open space bijeenkomst, waarin we op informele manier het gesprek aangaan over ervaringen, wensen en kansen.

 

 Datum:                    Dinsdag 20 juni 2023

Tijdstip:                    15.00 – 18.00 uur

Locatie:                    Stadslab Groningen, Suikerlaan 15, 9743 DA Groningen

 

Programma

15.00 uur          Ontvangst en inloop

15.15 uur          Welkom en opening door wethouder cultuur Kirsten de Wrede

15.20 uur          Noorderruimte/Hanzehogeschool door Bart de Zwart (lector Vastgoed)

15.30 uur          Onderzoek Roemte door Karina Bakx (projectleider)

15.50 uur          Ontwikkelingen RockIT – update door Koen Atema (projectleider)

16.00 uur          Pauze

16.15 uur          Open space gesprek

 17.00 uur         Afsluiting en borrel

18.00 uur          Einde

 Aanmelden

Nieuwsgierig geworden en interesse om met ons mee te denken over het Groningse broedplaatsenbeleid van de toekomst? Geef je dan uiterlijk maandag 12 juni op via deze link.

 We hopen jullie allemaal te zien op dinsdag 20 juni aanstaande.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je die mailen naar Debby.Huiser@groningen.nl.

Mede namens wethouder economische zaken Carine Bloemhoff en wethouder ruimtelijke ordening Rik Van Niejenhuis,

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Wethouder Cultuur