Nieuwe Wet Goed Verhuurderschap

  • 28 juni 2023 19:30 tot 20:30
  • locatie: Webinar
Direct opslaan in uw agenda

Van: Tristan van der Linden <tvdlinden@woonbond.nl>
Verzonden: woensdag 7 juni 2023 16:07
Onderwerp: Webinar 28 juni voor raadsleden | nieuwe Wet Goed Verhuurderschap

 Geachte leden van de raadsgriffie,

 Op woensdag 28 juni in de avond om 19:30 uur verzorgt de Woonbond speciaal voor raadsleden een webinar over de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap, die per 1 juli in werking treedt. Gemeenten krijgen met deze wet een grotere rol in de bescherming van huurders in de particuliere huurmarkt. 

 In de bijlage vindt u de uitnodiging. Wij verzoeken u vriendelijk deze uitnodiging door te sturen aan de raadsleden die in uw gemeente het onderwerp Wonen in hun portefeuille hebben. Zij kunnen zich aanmelden via de agenda op de website van de Woonbond. Deelname aan het webinar is kosteloos. 

 Hartelijk bedankt!

 Met vriendelijke groet,

Tristan van der Linden
Projectleider Kennisprogramma