Presentatie Rekenkamerrapport NPLV Groningen-Noord

  • 16 juli 2024 19:00 tot 20:30
  • locatie: Floreshuis
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging: dinsdag 16 juli presentatie Rekenkamerrapport over NPLV Groningen-Noord (vanaf 19:00 uur)

De Rekenkamer Groningen presenteert dinsdagavond 16 juli haar rapport over het Nationaal Programma Veiligheid en Leefbaarheid Groningen-Noord. Raadsleden, bewoners en andere geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom.
Het onderzoek richtte zich op het inzichtelijk maken van het programma en op de vraag hoe de gemeenteraad de ontwikkeling van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Groningen-Noord aan de beleidsmatige en financiële kaders kan toetsen.

Het rapport wordt maandag 15 juli onder embargo voor raadsleden beschikbaar (zie na inlog: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Extra-bijeenkomsten/2024/16-juli/19:00).

Ketenpartners en bewoners van Groningen-Noord zijn ook van harte welkom bij de presentatie. Graag aanmelden via rekenkamer@groningen.nl