Dennis Ram

Naam: Dennis Ram

Fractievoorzitter en raadslid, PVV
Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
Fractievoorzitter, Presidium
Raadslid, Audit Committee
dennis.ram@raadgroningen.nl
Fractievoorzitter en raadslid Bekijk pagina

Algemeen

Ik woon en werk al sinds 1994 in Groningen. Aan de RuG Kunstmatige intelligentie gestudeerd. En werk naast mijn Raadslidmaatschap bij VodafoneZiggo in de stad. In het centrum, Indische buurt, Paddepoel gewoond en de gemeente goed leren kennen en woon nu in het zuiden van Groningen.

De reden waarom ik mij voor de PVV inzet, is omdat de PVV de enige partij is die voor gewone mannen en vrouwen opkomt. De belangrijkste taak die een volksvertegenwoordiger heeft in mijn optiek, is luisteren naar wat voor problemen en wensen jullie als inwoners hebben. De politiek is er om problemen van Groningers aan de kaak te stellen en op te lossen. Dat wil ik doen op het gebied van de zorg, energietransitie &  -armoede, de veiligheid & de asielproblematiek, de gaswinning, en het belangrijkste de concrete problemen waar u dagelijks tegen aanloopt. Laat het mij weten!
 
Daarom benader ik voorstellen van andere partijen heel pragmatisch, wat heeft de burger hier aan? Wordt jullie leven hier beter van? En in veel gevallen is het antwoord nee.  De huidige politieke partijen alleen maar bezig met volgzaam luisteren naar Den Haag en Brussel, de ongebreidelde immigratiestroom waar geen pal en perk aan wordt gesteld, de Europese stikstofregels waar boeren de dupe van worden, de klimaatgekte die tot energiearmoede leidt en Groningers laten stikken op het gebied van de gaswinning. De PVV heeft niet alleen kritiek, maar komt ook al jaren met oplossingen.
 
Kortom Groningen moet af van de tijdelijke AZC’s en de grenzen dicht voor massa-immigratie, we moeten uit de EU zodat we weer regels kunnen opstellen die goed zijn voor onze burgers en boeren,
De gemeente Groningen heeft de hoogste belastingdruk van alle gemeenten in Nederland. ik wil dat dit geld weer ten goede van u komt. Investeren in wegen voor een betere ontsluiting van onze industrie en meer werkgelegenheid, investeren in goed geïsoleerde huizen, zodat de energierekening laag blijft en de ondermijnende criminaliteit bestrijden.

Loopt u ergens tegen aan, mail mij!

Nevenfuncties

• Senior Advisor VodafoneZiggo (bezoldigd)

• Ram Investments (onbezoldigd)

• Ram Crypto en  Beleggingen (onbezoldigd)

• Voorzitter Stichting PVV gemeente Groningen (onbezoldigd)

• Bestuurder van VvE Stadspark II (onbezoldigd)

 

 

 

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractievoorzitter en raadslid, PVV
  • Actieve functie Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractievoorzitter, Presidium
  • Actieve functie Raadslid, Audit Committee
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens