Elisabeth Akkerman

Stemgedrag (98 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
18 december 2019 Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019 (raadsvoorstel 14-11-19)
18 december 2019 Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen (raadsvoorstel 20 november 2019)
18 december 2019 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (raadsvoorstel 14-11-19)
18 december 2019 Begrotingswijziging 3e kwartaal 2019.
18 december 2019 Herinrichting Vestdijklaan (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (raadsvoorstel 20-11-2019)
18 december 2019 Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019 (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Verzamelbesluit herindeling 2 (raadsvoorstel 20 november 2019)
18 december 2019 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 Sport020 (raadsvoorstel 20-11-2019)
18 december 2019 Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 2020 (raadsvoorstel 20-11-2019)
18 december 2019 Nota lokale media-instelling 2020-2030 (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2019 (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Ingekomen overige stukken
18 december 2019 Ingekomen Collegebrieven
18 december 2019 Vaststelling verslagen
18 december 2019 Vaststelling agenda
18 december 2019 vaststellen verslagen
27 november 2019 Motie 3: Vleesvrije feestjes (pvdd)
27 november 2019 Ingekomen Collegebrieven
27 november 2019 Motie 5: Plezier zonder dier (PvdD)
27 november 2019 Bekrachtiging geheimhouding op grond van ex.art.25 Gemeentewet van bijlage 1 Raadsbesluit Revitalisering Stadshuis Technisch Ontwerp (372959-2019)
27 november 2019 Motie 2: Geen tijd voor wachtlijsten (D66, CDA, Stadspartij, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, VVD, SP, 100%Groningen, PVV, Student&Stad)
27 november 2019 Vaststelling verslag 27 november 2019.
27 november 2019 amendement 1: gelijk loon voor gelijk werk ook in de Huishoudelijke hulp (SP, CDA, 100%Groningen, Stadspartij)
27 november 2019 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groningen 2020 (raadsvoorstel 13 november 2019)
27 november 2019 Motie 1: Meer waardering voor informele zorg (pvv, stadspartij)
27 november 2019 Groninger water- en rioleringsplan 2020-2024 (raadsvoorstel 31 oktober 2019)
27 november 2019 Kredietaanvraag sloop ALO locatie (raadsvoorstel 14 november 2019)
27 november 2019 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid (raadsvoorstel 31 oktober 2019)
27 november 2019 Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk (raadsvoorstel 25 september 2019)
27 november 2019 Fietsoversteek Hoornsedijk (raadsvoorstel 18 september 2019)
27 november 2019 Septembercirculaire 2019 (raadsvoorstel 31 oktober 2019)
27 november 2019 Treasurystatuut 2020 (raadsvoorstel 31-10-2019)
27 november 2019 Aanvraag suppletie-uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven (raadsvoorstel 31-10-2019)
27 november 2019 Motie 7: jij krijgt die lach niet van mijn gezicht (student&stad)
27 november 2019 Motie 8: wie het laatst lacht, lacht het best (PVV, Stadspartij)
27 november 2019 Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019 VGRII (raadsvoorstel 17 oktober 2019)
27 november 2019 Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG) (raadsvoorstel 16 oktober 2019)
27 november 2019 Ingekomen overige stukken
13 november 2019 Amendement 22: Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan (Student&Stad)
13 november 2019 Amendement 14: Van basisbaan naar sport (CDA, Student en Stad, Stadspartij & VVD)
13 november 2019 Gemeentebegroting 2020
13 november 2019 Bekrachtiging geheimhouding op grond van ex.art.25 Gemeentewet van briefnummer 340883-2019 en briefnummer 353556-2019
13 november 2019 Belastingtarieven 2020
13 november 2019 Vaststelling agenda
13 november 2019 Harmonisatie verordening gemeentelijke begraafplaatsen
13 november 2019 Motie 3: Help de nuggers, de werkzoekenden zonder uitkering (PvdA, GroenLinks & SP)
13 november 2019 Motie 1: Duurzame rioolheffing (GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP & PvdA)
13 november 2019 Motie 4: Vasthouden aan de Groningse Gemengd Bouwen Toets (GGBT) (PvdA, GroenLinks & SP)
13 november 2019 Motie 2: Duurzame leges (GroenLinks, Partij voor de Dieren & D66)
13 november 2019 Motie 5: Kansen voor de klas (PvdA, SP, D66, PVV en Partij voor de Dieren)
13 november 2019 Amendement 1: Wijkenergieplannen (GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA & SP)
13 november 2019 Motie 6: Maatschappelijke coalitie voor Groningen (SP, Stadspartij, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA & Student&Stad)
13 november 2019 Amendement 2: Onbenutte belastingcapaciteit (GroenLinks, PvdA, D66 & ChristenUnie)
13 november 2019 Motie 7: Investeer bedrijfswinsten in de dorpen en wijken (SP)
13 november 2019 Motie 20: Optimaal cameratoezicht (PVV & Stadspartij)
13 november 2019 Motie 10: Ruimte in de fietsrekken (SP)
13 november 2019 Motie 21: Hondenbezitters niet langer de gebeten hond (PVV & Stadspartij)
13 november 2019 Amendement 3: Tegengaan van energiearmoede (PvdA en Partij voor de Dieren)
13 november 2019 Motie 11: Vraag gelijkwaardige bijdrage van bedrijven (SP)
13 november 2019 Motie 22: Stop de biomassa (PVV)
13 november 2019 Amendement 4: Schaapskudde (Groenlinks & SP)
13 november 2019 Motie 12: Vakantie-activiteiten in alle wijken (SP, D66, Partij voor de Dieren en PVV)
13 november 2019 Motie 23: Inkomenstoeslag (SP)
13 november 2019 Amendement 5: Meer geld voor minder armoede (PvdA, SP & GroenLinks
13 november 2019 Motie 13: Lekker op de Trekker (ChristenUnie)
13 november 2019 Amendement 15: Fair play eerst overleg
13 november 2019 Amendement 6: Transitiefonds voor buurt- en dorpsaccommodaties en speeltuingebouwen (PvdA, ChristenUnie & SP)
13 november 2019 Motie 14: Differentieer tarieven hondenbelasting
13 november 2019 Amendement 16: Van cultuur naar sport
13 november 2019 Amendement 7: Groene Toekomst (D66, PvdA & Partij voor de Dieren)
13 november 2019 Motie 15: Geen handel in dieren (Partij voor de Dieren & GroenLinks)
13 november 2019 Amendement 17: Voortzetten alternatief vervoer binnenstad (CDA, Stadspartij & SP)
13 november 2019 Amendement 9: Energiebesparingen organiseren we collectief (SP)
13 november 2019 Motie 16: Verruiming kwijtschelding hondenbelasting (100%Groningen, ChristenUnie & D66)
13 november 2019 Amendement 19: Geene bezuinigingen op sport
13 november 2019 Amendement 10: Zachte Landing voor de Sporttarieven Veldsport (Christenunie & D66)
13 november 2019 Motie 19: Zet sport niet buitenspel (Stadspartij, VVD, PVV & Student&Stad)
13 november 2019 Amendement 20: Ik woon hier alleen, in een veel te groot huis (Student&Stad)
13 november 2019 Amendement 13: Tegenbegroting (CDA, SP, VVD, Stadspartij & PVV)
30 oktober 2019 Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen (raadsvoorstel, 11-9-2019)
30 oktober 2019 Motie 4: Geen warmtenet, geen biomassacentrale (PVV)
30 oktober 2019 Motie 5: Zernike natuurinclusief (GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66)
30 oktober 2019 Motie 27: Stop het huisvestingsonderzoek (PVV)
30 oktober 2019 Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing (raadsvoorstel, 11-9-2019)
30 oktober 2019 Motie 21: Een feestje is leuk (Partij voor de Dieren)
30 oktober 2019 Ingekomen overige stukken
30 oktober 2019 Motie 22: Bescherming voor bomen en beestjes tijdens feestjes (Partij voor de Dieren, Stadspartij voor Stad en Ommeland)
30 oktober 2019 Motie 23: Geiten houden niet van disco (Partij voor de Dieren)
30 oktober 2019 Motie 24: Geen bomenkap in het Stadspark (Partij voor de Dieren)
30 oktober 2019 Toekomst met perspectief (raadsvoorstel 11 september 2019)
30 oktober 2019 Motie 17: Meedoen met Zweeds model (SP, CDA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, Stadspartij voor Stad en Ommeland, PvdA, 100% Groningen)
30 oktober 2019 Motie 18: Collectieve inkoop energie voor minima (SP, Partij voor de Dieren)
30 oktober 2019 Kadernota Cultuur 2021-2028 (raadsvoorstel 18-9-2019)
30 oktober 2019 Motie 8: Bijdrage raadsleden kunst voor iedereen (SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
30 oktober 2019 Motie 9: Uitwerkingsplan cultuur voor iedereen (SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, 100% Groningen)
30 oktober 2019 Noordelijk belastingkantoor (raadsvoorstel 260003-2019, 11-9-2019)
30 oktober 2019 Amendement 1: Paddebosje groen (GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
55 43 0