GroenLinks

Stemgedrag (17 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
18 december 2019 vaststellen verslagen 11 0 0
18 december 2019 Vaststelling agenda 11 0 0
18 december 2019 Vaststelling verslagen 11 0 0
18 december 2019 Ingekomen Collegebrieven 11 0 0
18 december 2019 Ingekomen overige stukken 11 0 0
18 december 2019 Vaststelling financiƫle verordening gemeente Groningen 2019 (raadsvoorstel 14 november 2019) 11 0 0
18 december 2019 Nota lokale media-instelling 2020-2030 (raadsvoorstel 14 november 2019) 11 0 0
18 december 2019 Verzamelbesluit herindeling 2 (raadsvoorstel 20 november 2019) 11 0 0
18 december 2019 Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019 (raadsvoorstel 14 november 2019) 11 0 0
18 december 2019 Herinrichting Vestdijklaan (raadsvoorstel 14 november 2019) 11 0 0
18 december 2019 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (raadsvoorstel 14-11-19) 11 0 0
18 december 2019 Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 2020 (raadsvoorstel 20-11-2019) 11 0 0
18 december 2019 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 Sport020 (raadsvoorstel 20-11-2019) 11 0 0
18 december 2019 Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (raadsvoorstel 20-11-2019) 11 0 0
18 december 2019 Begrotingswijziging 3e kwartaal 2019. 11 0 0
18 december 2019 Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen (raadsvoorstel 20 november 2019) 11 0 0
18 december 2019 Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019 (raadsvoorstel 14-11-19) 11 0 0