GroenLinks

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

197 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag